nieuws

Schadepost door criminaliteit in de bouw loopt op

bouwbreed

Inbraken, vernielingen, diefstallen en andere vormen van criminaliteit hebben de bouwsector afgelopen jaar een schadepost van 118 miljoen euro bezorgd.

Dat blijkt uit de Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven die minister Teeven (justitie) gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het schadebedrag ligt 4 miljoen euro hoger dan in 2009. Vergeleken met vijf jaar geleden is de schadepost onveranderd gebleven. Doelstelling van de bouwsector was juist om de kosten als gevolg van criminaliteit met minimaal 25 procent te verminderen.

Een duidelijk oorzaak voor de stijgende schadepost geeft het rapport niet. Wel blijkt dat lang niet elk bouwbedrijf zich wapent tegen criminaliteit. Nog geen twee derde van de aannemers trof vorig jaar preventieve maatregelen. Het meest greep de bouwer nog naar een hek, extra sloten of een alarminstallatie om inbrekers te weren. In totaal gaf de bouwnijverheid daar ruim 63 miljoen aan uit.

De bereidheid onder bouwbedrijven om aangifte te doen, neemt niet of nauwelijks toe. Alleen na inbraak stappen ze nu sneller naar de politie dan vijf jaar geleden. Na een geweldsdelict daarentegen volgt in nog maar 15 procent van de gevallen aangifte. In 2004 was dat nog 30 procent.

De Nederlandse bouw werd in 2010 getroffen door ongeveer 20.000 inbraken, 22.000 diefstallen en 15.000 vernielingen. Vergeleken met voorgaande jaren nam vooral het aantal diefstallen en vernielingen af. Daartegenover staat dat de overige vormen van criminaliteit, waaronder oplichting en spookfacturen sterk toeneemt.

In totaal werd een kwart van alle bouwers vorig jaar slachtoffer van het boevengilde.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels