nieuws

Passief renoveren blijkt efficiënter dan energielabel A

bouwbreed

De passief gerenoveerde woningen aan de Rotterdamse Sleephellingstraat presteren stukken beter dan een woning met energielabel A. Ze gebruiken een derde van de hoeveelheid gas voor verwarming en koken, en slechts 80 procent van de elektriciteit.

Project in Rotterdam uitvoerig gemonitord

Dat blijkt uit onderzoek door Cauberg-Huygen. Het adviesbureau monitort de woningen sinds de oplevering in 2009. Tijdens verschillende meetsessies in winter en zomer werden temperatuur, luchtvochtigheid en CO2-gehalte gemeten. Ook werden de ervaringen van de bewoners met enquêtes in beeld gebracht.

De verbouwing van de negen herenhuizen uit 1909 aan de Sleephellingstraat trok destijds veel aandacht. Ze waren het eerste voorbeeld voor renovatie tot op passiefhuisniveau. Behalve royale isolatie van de schil en installatie van balansventilatie inclusief warmteterugwinning waren de zonneboilers op het dak een opvallende toevoeging. Die le veren de meer dan de helft van het benodigde warme tapwater. Bovendien voeden ze de hot-fill wasmachine, wat de energiekosten verder terugbrengt. Het gasverbruik is gemiddeld niet meer dan 400 kuub per jaar, wat 34 procent is van de gemiddelde woning met energielabel A. als er rekening wordt gehouden met de grootte van de woningen, komt het percentage zelfs uit op 27 procent. Het stroomverbruik ligt 20 procent lager dan de referentiewoningen.

Waardevermeerdering

Corporatie Woonstad Rotterdam en aannemer BAM Wonen durfden de meerkosten van 30.000 euro per woning destijds niet volledig bij de kopers neer te leggen. Samen namen ze de helft daarvan voor hun rekening. Gezien het feit dat één van de destijds voor 270.000 euro verkochte benedenwoningen inmiddels voor ruim 100.000 euro meer is doorverkocht, was dat achteraf niet nodig geweest. Het energetisch opwaarderen vertaalt zich dus in een waardevermeerdering van de woning, constateren de initatiefnemers. Over het leefklimaat in de woning zijn de bewoners positief. In de zomer is het niet lastig de woningen koel te houden, terwijl ze in de winter comfortabel warm blijven. Verder wordt op prijs gesteld dat door het dikke isolatiepakket de woningen erg stil zijn.

Reageer op dit artikel