nieuws

Nanotechnologie helpt winning blauwe energie

bouwbreed

Bij elke liter zoet water die mengt met zout water komt evenveel energie vrij als wanneer diezelfde liter van 200 meter hoogte naar beneden valt. Door die bron te benutten kan Nederland volgens theoretisch fysicus Ren van Roij in een deel van haar stroombehoefte voorzien.

Dat er veel energie gemoeid is met het mengen van zoet en zout water is al sinds de jaren 60 bekend. Elke eerstejaars student natuurkunde kan volgens Ren van Roij van de Universiteit van Utrecht de thermodynamische berekeningen uitvoeren waaruit dat blijkt. Dat het winnen van die energie niet langer een academische droombeeld is, komt volgens de Utrechtse fysicus onder andere door de snelle ontwikkeling van nanomaterialen. Zo bestaan er zeer poreuze koolstofelektroden vol kleine kanaaltjes die een oppervlak hebben van zo’n 1000 vierkante meter per gram materiaal. Aan het enorme oppervlak van de koolstofelektroden kunnen ionen gemakkelijk hechten. De Roij laat ze voor het winnen van de blauwe energie laden en ontladen met respectievelijk Natrium en Chloride ionen. De stroom die daarbij gaat lopen, daar is het hem om te doen.

Reageer op dit artikel