nieuws

Kamer sceptisch over plannen Almere

bouwbreed

De Tweede Kamer is sceptisch over de plannen van Almere om tot 2030 60.000 woningen bij te bouwen. Onder meer de PVV spreekt van een ‘politiek wensbeeld’, dat niet overeenkomt met de vraag uit de markt.

Dat bleek dinsdag tijdens een overleg tussen minister Schultz van Haegen (infrastructuur en milieu) en de Kamer over het het rijksregioprogramma Amsterdam-Almere-Markermeer. De minister vindt de bouwplannen van Almere wel reëel. “De Noordelijke Randstad blijft de komende decennia een groeiregio waar de komende jaren 220.000 woningen bijgebouwd moeten worden.” De onderzoeken van het Planbureau voor de leefomgeving en het CBS, waar deze cijfers uit komen, geven echter geen duidelijkheid over waar de woningen zouden moeten komen. Juist dat wil de Kamer graag zwart op wit hebben. Schultz laat daarom onderzoek doen naar de woningbehoefte.

Zorgen over in hoeverre bouwers en ontwikkelaars in staat zijn een dergelijk groot project uit te voeren, kon de minister wel direct wegnemen. “Als de vraag er is, kan de markt de 60.000 huizen realiseren. Het is een kwestie van een goede fasering op basis van de vraag, waarbij de gemeente bepaalt wanneer een nieuwe locatie ontwikkeld kan worden.”

Bezuinigingen

De 4,4 miljard euro kostende verbreding van de A6, A9, A10 en A1 rond Amsterdam en Almere, een belangrijke voorwaarde voor de uitbreiding van Almere, komt niet in gevaar, verzekert Schultz. De minister beloofde vast te houden aan het in maart dit jaar gepresenteerde tracébesluit. Het feit dat Amstelveen geen geld heeft voor de bouw van de A9-tunnel doet daar niets aan af. De gemeente dreigde vorig jaar de geldkraan voor het project dicht te draaien. De investering van honderd miljoen euro in de ondertunneling past niet in de door bezuinigingen gedomineerde begroting, vond het college van B&W. Later krabbelde de gemeente terug. Amstelveen is nu wel voor een ondertunneling, maar stelt eisen aan de financiering. De minister gaat hier niet mee akkoord. “Afspraak is afspraak.” Schultz zegt wel in gesprek te gaan met het Amstelveense college van B en W. “Maar het tracé zoals het is getekend, is het tracé zoals we het gaan doen.”

Reageer op dit artikel