nieuws

Digitaal bussysteem wil uit de schaduw treden

bouwbreed Premium

Digitale bussystemen maken het beheer van gebouwen makkelijker. De installaties kunnen er het comfort beter mee regelen terwijl het licht na het vertrek van de laatste gebruiker automatisch uitgaat en de deuren altijd op slot gaan.

Architecten en installatie-adviseurs hebben nog te weinig oog voor gebouw- en woningautomatisering, vindt Annemiek de Vries van KNX professionals uit Vlaardingen. Deze promotor van gebouwenautomatisering door middel van een bussysteem wil de kenmerken van deze gestandaardiseerde techniek extra onder de aandacht van deze beroepsgroepen brengen.

Installateurs zijn over het geheel genomen al wel op de hoogte van deze vorm van automatisering, vindt De Vries. “Die zitten echter aan het eind van het proces en krijgen dus weinig inbreng in de opzet en de uitwerking van een installatie.” KNX wil dat veranderen door adviseurs en architecten te wijzen op de mogelijkheden van het bussysteem. De Vries: “Technische dienstverleners als Strukton en Unica en grote installateurs als BAM Techniek zien die mogelijkheden al wel en brengen die actief onder de aandacht van klanten.”

Open standaard

KNX zit ontegenzeglijk in de lift, zegt Marco van Creij van Strukton Worksphere uit Eindhoven. “Zelf gebruiken we het ook in ons nieuwe gebouw.” KNX is een open standaard die niet gebonden is aan producten van een bepaalde fabrikant. De communicatiebus van KNX kan zelfs als tussenschakel worden gebruikt om toestellen met elkaar te laten communiceren die dat anders niet zouden doen. Mede door die extra functies is het moeilijk om aan te geven of en hoeveel een KNX-installatie onder de streep meer kost dan een conventionele installatie. Het laat onverlet dat opdrachtgevers omwille van de kosten bussystemen al snel uit het bestek schrappen. “In veel gevallen zijn de kosten niet sec doorslaggevend. De onbekendheid met het systeem wordt vaak, ten onrechte, gelijkgesteld aan extra projectrisico’s. De extra functionaliteiten van het systeem worden daarmee wegbezuinigd.”

Hedendaags

Laurens Timmers van Breijer Techniek Zuid uit Schijndel zegt van dat laatste niet zo’n last te hebben. “We melden het vaak niet eens dat we een bussysteem toepassen.” Een contactbus is voor hem een voorbeeld van hedendaagse installatietechniek. Het is net zoiets als met smeltveiligheden en installatie-automaten. Die worden ook niet specifiek omschreven. In de praktijk wordt dan meestal een installatie-automaat geplaatst. Als het bestek een centrale schakeling voorschrijft passen wij een bussysteem toe en vaak is dat op basis van KNX. In negen van de tien gevallen kost dat niet meer dan een relaissysteem.

Ook al kan het duurder uitvallen; de gebruiker kan er meer mee doen, meent Van Creij. De meerkosten voor materialen worden gecompenseerd door de snellere installatie. “Als je een centraal bedieningspaneel voor bij een receptiebalie op een conventionele manier wil maken moet je vooraf het aantal schakelgroepen bepalen. Daar kun je later weinig meer aan veranderen. Een bussysteem in combinatie met een aanraakscherm biedt vrijwel oneindige schakelmogelijkheden.”

KNX licht de beoogde samenwerking met architecten en installatieadviseurs toe op 22 juni in het ADO-stadion in Den Haag.

Reageer op dit artikel