nieuws

Crisis draagt bij aan veiligheid

bouwbreed Premium

De economische crisis pakt gunstig uit voor de veiligheid op de bouwplaats. Tot die conclusie komt veiligheidsinstituut Aboma na 2500 inspecties. Voor het eerst in vijf jaar noteert Aboma een afname van het aantal tekortkomingen op bouwplaatsen. Werden in 2006 op bijna 15 procent van de bezochte projecten misstanden geconstateerd, afgelopen jaar lag dat percentage […]

De economische crisis pakt gunstig uit voor de veiligheid op de bouwplaats. Tot die conclusie komt veiligheidsinstituut Aboma na 2500 inspecties.

Voor het eerst in vijf jaar noteert Aboma een afname van het aantal tekortkomingen op bouwplaatsen. Werden in 2006 op bijna 15 procent van de bezochte projecten misstanden geconstateerd, afgelopen jaar lag dat percentage op 12,2.

De daling komt mede op conto van de crisis, denkt het veiligheidsinstituut. Onder druk van het dalende werkaanbod zijn bouwbedrijven minder gaan inlenen en veel meer op hun eigen, meer gelouterde, werknemers gaan leunen.

Vooruitgang

“Op de bouwplaatsen werden de werkzaamheden meer dan voorgaande jaren met eigen medewerkers uitgevoerd. Omdat het hier meestal beter geschoolde vakkrachten betrof, vaak met ruime ervaring in de bouw, heeft dit waarschijnlijk op het veiligheidsniveau een positief effect gehad”, schrijft Aboma in zijn veiligheidsmonitor 2010.

Vooral op de punten v&g-ontwerp, liften en vloeren en daken zien de keurmeesters grote vooruitgang. Het aantal tekortkomingen bij deze onderwerpen nam ten opzichte van het jaar 2009 af met ongeveer een derde.

Aboma blijft niettemin kritisch over de toestand op de bouwplaatsen. Om de veiligheid er verder te vergroten is volgens het instituut “een nieuwe impuls nodig”. Die zou volgens hem vooral gericht moeten zijn op gedragsverandering.

“Terugdringen van het aantal tekortkomingen zonder hieraan aandacht te besteden, lijkt een illusie”, aldus Aboma. “Gedrag en cultuur zijn immers vaak de achterliggende factor voor het niet toepassen van een accurate werkplekbeveiliging.”

Met name bij het plaatsen van bekistingen en het aanbrengen van vloerrandbeveiliging gaat het volgens Aboma nog relatief vaak mis. In de praktijk worden leuningen en andere maatregelen om vallen van hoogte te voorkomen, wel aangebracht, maar niet teruggeplaatst. Ook is nogal eens onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de veiligheidsvoorzieningen.

Inkoopproces

“Dit verdient tijdens het inkoopproces meer aandacht: concreet verwoorden wat van een onderaannemer verwacht wordt, schiet er nog te vaak bij in.”

Ook de steeds krapper bemeten bouwplaatsen, vormen een punt van zorg, meent Aboma. “We zien steeds vaker te steile taluds en looproutes die direct langs ontgravingen voeren, gecombineerd met publiekstoegankelijkheid. Een levensgevaarlijke mix.”

Reageer op dit artikel