nieuws

Britse regering: bouwkosten omlaag

bouwbreed

De Britse regering wil 20 procent besparen op de bouwkosten voor overheidsprojecten. Dat moet vooral gebeuren door striktere aanbestedingsprocedures waarbij aannemers aan bepaalde ‘benchmarks’ moeten voldoen en door nauwere samenwerking tussen de overheid als opdrachtgever en de bouwwereld.

Een nieuwe Raad voor de Bouw zal de invoering van de veranderde werkmethoden begeleiden en moet ook zorgen voor meer samenhang en samenwerking bij bouwopdrachten door verschillende overheidsorganen. ‘‘Deze besparingen zijn niet alleen belangrijk maar ook lang over tijd. De publieke sector moet een beter geïnformeerde en strategische klant worden. De bouw profiteert op haar beurt van een meer samenwerkende relatie met de overheid doordat dat innovatie, meer efficiëntie en het leveren van ‘waar voor je geld’ mogelijk maakt’’, denkt staatssecretaris voor kabinetszaken Francis Maude.

Maude heeft een ‘Strategie voor de bouw door de overheid’ uitgebracht. Daarin staat een aantal kenmerken voor het ‘juiste model voor overheidsaanbestedingen’. In eerste instantie geeft de klant een briefing waarin de vereiste prestaties (performance) en uitkomsten centraal staan. Op basis daarvan werken ontwerpers en bouwers een integrale oplossing uit die het beste voldoet aan die vereisten. De aannemers dienen hun belangrijkste toeleveranciers en onderaannemers waar nodig in dit ontwerpproces te betrekken.

Benchmarking en een sterke focus op de kosten moeten daarbij leiden tot ‘waar voor je geld’ en wat het rapport noemt ‘concurrentiespanning’. De overheid wil dergelijke benchmarks met name inbouwen in kadercontracten die in de Britse overheidsbouw een grote rol spelen. Als alle aannemers die in zo’n contract meedraaien voor een bepaald project niet binnen de gestelde grenzen kunnen blijven, wordt het project openbaar aanbesteed met uitsluiting van de bouwers die in het kadercontract zitten. Verder wil de Britse overheid dat de ketens in de bouw voldoende omvang hebben en ook voor langere tijd blijven bestaan om zo innovatie naar meer gestandaardiseerde bouwmethoden te stimuleren. De regering zal dan een lijst publiceren van alle overheidswerken waarvoor de financiering zeker gesteld is.

Reageer op dit artikel