nieuws

Brits Network Rail maakt winst van 2,27 miljard euro

bouwbreed

Het Britse railinfrabedrijf Network Rail heeft over het boekjaar tot eind maart 2011 een operationele winst gedraaid van ruim 2,27 miljard euro, vrijwel evenveel als over de voorafgaande periode.

De nettowinst voor belastingen nam met 10 procent toe naar 350 miljoen euro. De omzet kwam uit op bijna 6,40 miljard, een lichte stijging vergeleken bij vorig boekjaar.

Network Rail stelt dat het vooral goede vooruitgang heeft geboekt bij verdere kostenbesparingen. Sinds het begin van het meerjarenplan 2009-2014 zijn de kosten al met 672 miljoen terug gedrongen. Eén van de maatregelen daarbij is het stoppen met uitbestedingen en weer in huis halen van de meeste werkzaamheden waarbij aannemers wel een flink deel van het uitvoerende werk verrichten. Desalniettemin daalde het aantal werknemers in het boekjaar met zo’n 1.500 naar 35.606. Volgens Network Rail zijn de kosten voor het beheren en onderhouden van het Britse spoorwegnet nu gedaald tot 5,32 euro per kilometer terwijl dat zeven jaar geleden nog zo’n 11,25 euro per kilometer was.

Reageer op dit artikel