nieuws

Betonfabrikanten grijpen hard in

bouwbreed

Een kwart van de betonfabrikanten werkt aan het schrappen van arbeidsplaatsen. In mei leefde het idee tot saneren nog slechts bij 11 procent van de ondernemers.

Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laten zien dat het water de fabrikanten van betonproducten tot aan de lippen stijgt. De orderpositie ligt op het lage niveau van vorig jaar en kalft komende maanden af.

Twee op de vijf bedrijven rekenen op een verslechtering van het orderbestand. Wel slagen de ondernemers erin om geleidelijk hun voorraden te verminderen. De prijzen zijn vrijwel stabiel.

Bij de fabrikanten van bakstenen lopen de voorraden duidelijk op. Een groep van 16 procent is bereid tot lagere prijzen. De orderpositie ligt 12,9 procentpunt hoger dan het niveau van vorig jaar. Komende maanden neemt bij een op de vijf ondernemingen de bedrijvigheid af. Van de fabrikanten wil 85 procent in de huidige personele sterkte verder. De overige ondernemingen zien binnenkort arbeidsplaatsen verdwijnen.

Herstel

De timmerindustrie bouwt verder aan zijn herstel. De orderpositie ligt vrijwel weer op het niveau van rond de eeuwwisseling. Vorig jaar bedroeg de achterstand nog ruim 12 procent. De timmeraars voeren komende maanden de bedrijvigheid verder op. Een kwart van de bedrijven verwacht meer werk uit de – voor hen eindelijk weer groeiende – markt te kunnen halen. De werkdruk neemt mede toe door het wegvallen van collega-bedrijven.

Meubels

De meubelbranche lijdt zwaar onder de zwakke woningmarkt. Het orderniveau is 20 procent weggezakt onder het niveau van peiljaar 2000. De producenten van meubels zijn pessimistisch over de vooruitzichten. In een op de vijf bedrijven verdwijnen arbeidsplaatsen. Bij 16 procent van de fabrikanten nemen de orders af.

De producenten van glas vinden slechts moeizaam hun draai. Het orderniveau is sinds de eeuwwisseling met een kwart afgenomen. Vorig jaar produceerden de fabrikanten zelfs slechts op 64,2 procent van het peil in het jaar 2000. In juni geeft een derde van de ondernemingen aan komende maanden weer meer bedrijvigheid aan de dag te leggen. Bij 70 procent van de fabrikanten neemt de orderontvangst duidelijk toe. Hier en daar vinden uitbreidingen van het personeel plaats.

Reageer op dit artikel