nieuws

Schulden corporaties naar recordhoogte

bouwbreed Premium

De schulden die woningcorporaties aangaan om woningen te bouwen en renoveren, zijn gestegen naar een zorgelijk niveau. Dat vindt Roland van der Post, algemeen directeur van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)

Per woning wordt dit jaar gemiddeld een verlies geleden van 1.600 euro. Daarmee is het verlies volgens het WSW groter dan ooit. In 2008 was het exploitatietekort per woning nog 1.250 euro. “Rente en aflossing leggen een toenemend beslag op de kasstromen. In de komende periode zal daarom moeten blijken welke ruimte er blijft voor corporaties om te kunnen blijven investeren”, waarschuwt Van der Post in een toelichting bij het jaarverslag. De afgelopen vijf jaar steeg de schuld jaarlijks met 8 procent.

Bij 57 corporaties (15 procent) zijn de kasstromen ontoereikend om naast de uitgaven voor onderhoud, personeel, beheer en rente, ook nog aan de aflossingsverplichtingen te kunnen voldoen. WSW gaat uit van een fictieve aflossingsnorm van 2 procent. Het waarborgfonds verwacht dat de corporaties dit jaar in totaal 12 miljard moeten lenen om hun investeringen en financieringskosten te betalen.

Kasstromen

Een kleinere groep van zes corporaties (2 procent) had in 2009 zodanig slechte operationele kasstromen dat er niet of nauwelijks geld overbleef om de schuld af te lossen. In 2008 was 3 procent niet in staat om voldoende af te lossen. De kredietwaardigheid van de volkshuisvesters is het afgelopen jaar verslechterd. Per saldo werden zes corporaties minder kredietwaardig geacht.

Woningcorporaties leenden in 2010 ruim 15 miljard euro met borgstelling van het WSW. In totaal hebben de corporaties 85 miljard euro geborgd geleend. Woningcorporaties mogen met borgstelling geld lenen; door de overheidsgarantie kunnen ze in de regel goedkoper geld lenen.

In 2009 werd 9,8 miljard euro geborgd. Corporaties leenden in 2010 aanzienlijk meer met borging omdat ze verwachten dat de rente gaat stijgen.

Ook kunnen per 1 januari van dit jaar minder bouwprojecten met borging worden gefinancierd vanwege de EU-beschikking over

staatssteun. Corporaties mogen alleen geld lenen met borging voor woningen die verhuurd worden aan inkomens tot 33.600 euro.

Reageer op dit artikel