nieuws

Schikking van 50.000 euro voor oplopen astbestose

bouwbreed

Asbestslachtoffers met het dodelijke mesothelioom hadden de primeur, maar nu is er ook een regeling op komst voor patiënten met de minder zware aandoening asbestose, stelt FNV Bouw tevreden vast.

Na jarenlange lobby is de FNV erin geslaagd de participanten in het Instituut voor Asbestslachtoffers (IAS) ervan te overtuigen dat ook voor asbestose een regeling nodig is, meldt FNV Bouw-voorzitter, John Kerstens, opgewekt.

Een door de ziekte getroffen werknemer van bouwbedrijf Kondor, onderdeel van Volker Wessels hoeft daarop niet te wachten. Het Bureau Beroepsziekten van de FNV regelde voor hem een schadevergoeding van 50.000 euro. De man liep asbestose op tijdens zijn werk als timmerman.

De schadevergoeding geeft hem zijn gezondheid niet terug. Na zijn ziekmelding begin 2007 bleef hij uitgeschakeld. In 2009 belandde hij in de arbeidsongeschiktheidsregeling WIA.

De inademing van asbest gebeurde tijdens onderhoudswerk bij ruimtevaartonderneming Estec in Noordwijk. Hierbij zou veelvuldig asbest zijn vrijgekomen zonder dat beschermende maatregelen werden genomen. Het schadelijke werk betrof de vervanging van asbesthoudende plafondplaten en het zagen van gevelplaten met asbest.

De FNV trof voor de schadevergoeding een schikking met de verzekeraar van Kondor, IBB. Asbestose is een stoflongvariant. Ingeademde deeltjes veroorzaken een ontstekingsreactie in de longen. Hierdoor groeit bindweefsel waardoor de longen minder elastisch worden en de longcapaciteit afneemt. Patiënten hebben last van kortademigheid, een droge en pijnlijke kuch en som pijn in de borst. De ziekte manifesteert zich niet direct na inademing maar wel veel sneller dan asbestkanker, waarvoor de incubatietijd kan oplopen tot 60 jaar.

Reageer op dit artikel