nieuws

Rijk schrapt heel veel werkplekken

bouwbreed Premium

De krimpende ministeries moeten verder inschikken en uiterlijk 2016 op de goede plek zitten. De bouwstop voor de Rijksgebouwendienst is formeel opgeheven en op korte termijn volgen de aanbestedingen voor de renovatie van het VROM-gebouw en de verbouwing van VWS.

De regering Rutte heeft besloten het aantal werkplekken drastisch te verminderen tot 0,7 per formatieplek. In het verleden waren er met 1,3 werkplek per formatieplek juist veel meer werkplekken dan ambtenaren. In totaal wordt 1,8 miljard euro bezuinigd op het ambtenarenapparaat en komt een ware stoelendans op gang. De Rijksgebouwdienst zegt alle huurcontracten op en zet drie departementen in de verkoop. Met de Compacte Rijksdienst verdwijnt 40 procent van de kantoorruimte van het Rijk in Den Haag, een besparing van 90 miljoen euro per jaar.

De gebouwen van Infrastructuur aan de Plesmanweg, Sociale Zaken bij station Laan van Nieuw Oost-Indie en de apenrots van Buitenlandse Zaken worden afgestoten. Door de verhuizing van BuZa wordt nog eens 100 miljoen euro extra bespaard omdat de geplande renovatie van het pand aan de Bezuidenhoutseweg niet doorgaat.

Buitenlandse Zaken trekt in bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu in het oude pand van VROM. Dit duurzame pand uit begin jaren negentig aan de Rijnstraat kampt met verouderde installaties. De renovatie gaat naar verluidt rond de 120 miljoen euro kosten en komt binnenkort in pps op de markt. Het ministerie van Sociale Zaken trekt in bij Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarvoor moet het pand aan het Parnassusplein eerst worden verbouwd. Het is de bedoeling dat de Rijksgebouwendienst vaart zet achter de renovaties.

De ministeries trekken zoveel mogelijk bij elkaar in en delen faciliteiten als kantine, entree en post. De Rijksgebouwendienst maakte jaren geleden al een voorstel om de departementen te concentreren rond het Binnenhof. De nieuwbouw van Binnenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie is in volle gang. De oude torens wacht de slopershamer en zijn al verkocht aan Den Haag.

Reageer op dit artikel