nieuws

Meerderheid Vlamingen keert lintbebouwingen rug toe

bouwbreed

Lintbebouwing raakt in Vlaanderen uit de gratie. De meerderheid van de bewoners geeft de voorkeur aan kleinere woningen zonder tuin op korte afstand van de nutsvoorzieningen.

Uit een enquête van het Vlaamse ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO) blijkt dat de meeste burgers zich afkeren van de huidige Vlaamse wooncultuur. Compact wonen is het divies, dicht bij werk, scholen en de recreatieve voorzieningen.

Het ministerie van RWO hield de enquête in verband met plannen van de Vlaamse regering om volgend jaar te komen met een nieuw Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, dat moet uittekenen hoe Vlaanderen er tegen het jaar 2050 ruimtelijk moet uitzien. Het resultaat van het onderzoek bevestigde het toekomstbeeld dat een honderdtal experts eerder schetste over wonen, werken en ontspanning en dat samengevat kan worden met drie kernwoorden: compact, nabij en duurzaam.

De Vlaamse minister van RWO, Philippe Muyters, wil de bevindingen van de experts en het resultaat van de enquête meenemen in een groenboek over de nieuwe ruimtelijke ontwikkeling in Vlaanderen, dat eind van dit jaar verschijnt. Volgens een woordvoerder van de minister is het duidelijk dat een verdere aantasting van de open ruimte en verstedelijking van het platteland zowel door experts als door de publieke opinie wordt afgewezen: “Vlaanderen wil duidelijk af van de massale lintbebouwing, die het land ontsiert. We moeten er rekening mee houden dat de bevolking groeit en dat we nu al moeten beginnen met op een verstandige manier te plannen om de druk op de ruimte aan te kunnen.”

Uit de enquête blijkt nog dat een forse meerderheid van de ondervraagden meent, dat bij de aanleg van een straat de auto niet méér aandacht moet krijgen dan voetgangers en fietsers en dat in 2050 alle stadscentra autovrij mogen of moeten zijn.

Sloop

Ruim 40 procent meent dat bestaande gebouwen gesloopt mogen worden om het landschap mooier te maken, terwijl 80 procent van oordeel is dat bouwen in overstromingsgebieden verboden moet worden. De overheid zal dan wel met strengere regels moeten komen, want momenteel legt ze grote projectontwikkelaars die in dergelijke gebieden willen bouwen, weinig of niets in de weg. Dat komt omdat ruimte die niet wordt bebouwd, voor de overheid geen inkomsten oplevert uit wonen of bedrijfsactiviteit.

Vlaanderen telt momenteel 11.000 hectare aan overstromingsgebieden waar volgens de gewestplannen mag worden gebouwd, ook al worden die geregeld geplaagd door overstromingen. Een verandering van bestemming van deze gebieden zou de overheid 10 miljard euro kosten, zo zegt de commissie voor waterbeleid van hetVlaamse parlement.

Reageer op dit artikel