nieuws

Kamerlid: ‘Verklaar bouw-cao niet algemeen verbindend’

bouwbreed

De huidige bouw-cao moet alsnog onverbindend worden verklaard als blijkt dat cao-partijen gesjoemeld hebben met de cijfers. Dat vindt PVV-Kamerlid Ino van den Besselaar.

“De cijfers over het aantal werknemers in dienst van werkgevers aangesloten bij organisaties die de bouw-cao afsluiten, kunnen niet kloppen”, zegt Van den Besselaar. “De aantallen zijn de afgelopen jaren vrijwel gelijk gebleven, terwijl er zeven werkgeversorganisaties al sinds 2009 geen partij meer zijn bij de cao.”

Hij wijst daarbij op becijferingen van cao-adviseur Harry Vogels, waaruit blijkt dat in 2007 110.815 werknemers bij cao-partijen werkzaam waren en in 2009 110.705, terwijl het totale aantal bouwvakkers is afgenomen en er zeven partijen met enkele duizenden tot tienduizenden werknemers geen cao-partij meer zijn.

Van den Besselaar, oud-secretaris van onder andere VGBouw en Bouwned, vindt dat minister Kamp (Sociale Zaken) de cijfers die cao-partijen hebben geleverd aan onafhankelijk onderzoek moet onderwerpen. Blijkt dat er gesjoemeld is, dan moet de algemeen verbindendverklaring (avv) van de cao en ook van de cao bedrijfstakeigen regelingen (BTER) worden ingetrokken.

Financiële belangen

Dat de cijfers al onderzocht zijn door Ernst & Young, zegt Van den Besselaar helemaal niets. De accountant heeft zelf laten weten dat de betrouwbaarheid van de cijfers niet is onderzocht.

Ook het feit dat de werknemersaantallen door Cordares, het voormalige SFB, zijn aangereikt, verhoogt in zijn visie de betrouwbaarheid niet. “Gezien de grote financiële belangen die cao-partijen zelf hebben, zowel bij Cordares als bij de bouw-cao en de cao BTER, is het wenselijk dat een onafhankelijk instituut wordt ingeschakeld om de opgave van werknemersaantallen te verzorgen. Dat kan bijvoorbeeld door Research voor Beleid, een instituut waar de horecasector goede ervaringen mee heeft”, aldus Van den Besselaar.

Aangezien de cao-partijen belang hebben bij het avv’en van een cao omdat daardoor de bedrijfstakeigen fondsen beter worden gevuld, vindt hij dat de kosten zowel van het departement als van een extern onderzoek betaald moet worden door de cao-partijen.

Reageer op dit artikel