nieuws

Fel gevecht om kozijnengeld

bouwbreed

De Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie (VKG) spant een rechtszaak aan tegen de Stichting Recycling VKG (SRVKG) en diens voorzitter, Rob van der Leij.

Inzet is een potje van ruim 1,5 miljoen euro, bestemd om de recycling van kunststof kozijnen te stimuleren.Volgens de VKG weigert de stichting om de gelden uit het fonds aan te wenden voor het recyclingsysteem dat de branche zelf heeft opgetuigd. Daarmee, zo betoogt VKG-directeur Albert Zegelaar, handelt de SRVKG in strijd met haar eigen doelstellingen en bovendien onrechtmatig jegens de kozijnenproducenten, die ongeveer 90 procent van het geld hebben bijeengebracht. “Wij zijn ten einde raad”, zegt Zegelaar. “We hebben alles geprobeerd, zelfs mediation, maar het heeft allemaal niets uitgehaald. We zien geen andere oplossing dan naar de rechter te stappen.”

De SRVKG werd begin jaren negentig opgericht om de recycling van oude kunststof kozijnen in Nederland in goede banen te leiden. In 2007 werden de taken van de stichting echter overgenomen door de brancheorganisatie, mede uit onvrede met de werkwijze van de SRVKG. De VKG introduceerde daarop een eigen recyclingsysteem en vroeg de stichting om de gespaarde miljoenen daarvoor vrij te maken.

“Maar in plaats van haar medewerking te verlenen, heeft de SRVKG er alles aangedaan om ons tegen te werken”, stelt Zegelaar vast. “Waarom? Dat is voor mij ook gissen. Mogelijk voelt de heer Van der Leij zich beledigd omdat wij als branche destijds niet verder wilden met zijn stichting.”

De SRVKG liet in 2008 onderzoek doen naar het inzamelingssysteem van de VKG. De conclusies waren niet mals. Het systeem zou bijzonder slecht functioneren onder meer doordat het niet volledig toegankelijk zou zijn voor alle gebruikte kunststof profielen die beschikbaar komen bij sloop en renovatie.

“Het systeem is inderdaad niet volledig dekkend, maar bereikt wel 75 procent van de markt. Bovendien worden alle kozijnen ingenomen, dus niet alleen van onze leden. We hebben het geld uit het fonds nodig om uit te breiden en de kwaliteit verder te verbeteren. De professionele partijen doen volop mee, we willen echter ook dat particulieren, gemeenten en corporaties zich er bij aansluiten.” Het bestuur van de SRVKG wilde gisteren niet reageren. De rechtszaak staat gepland voor 8 juni.

Reageer op dit artikel