nieuws

Controle van zelfstandigen succesvol

bouwbreed Premium

Veel Roemenen en Bulgaren wordt een Verklaring arbeidsrelatie (VAR) geweigerd. Vaak blijken ze namelijk helemaal geen zelfstandige te zijn. Jaarlijks vragen zo’n 6500 Roemenen en Bulgaren een VAR aan bij de Belastingdienst. Door zich voor te doen als zelfstandige behoeven ze geen tewerkstellingsvergunning te hebben die nog tot 1 januari 2014 nodig is. Een VAR […]

Veel Roemenen en Bulgaren wordt een Verklaring arbeidsrelatie (VAR) geweigerd. Vaak blijken ze namelijk helemaal geen zelfstandige te zijn.

Jaarlijks vragen zo’n 6500 Roemenen en Bulgaren een VAR aan bij de Belastingdienst. Door zich voor te doen als zelfstandige behoeven ze geen tewerkstellingsvergunning te hebben die nog tot 1 januari 2014 nodig is. Een VAR is wel nodig omdat anders geen ondernemer ze laat werken uit angst later op te draaien voor belasting en premies plus nog een dikke boete.

De Belastingdienst heeft nu bij controle van de aanvragen ontdekt dat uit antwoorden op vragen blijkt dat zo ongeveer de helft van de aanvragers schijnzelfstandige is. Die krijgen dus geen VAR meer.

De nieuwe aanpak houdt tevens een nauwere samenwerking van de Belastingdienst met de Arbeidsinspectie (AI) in. Die wisselen tegenwoordig gegevens uit. De Arbeidsinspectie bezoekt vervolgens bedrijven waarvan de Belastingdienst vermoedt dat er schijnzelfstandigen werken. Vorig jaar leverde dat al op dat van de 748 gecontroleerde zelfstandigen er 255 schijnzelfstandigen waren. De AI geeft dat door aan de Belastingdienst die naheffingen en boetes oplegt.

Koppeling

Momenteel is de Belastingdienst daarnaast bezig om een koppeling mogelijk te maken met de bestanden van de Kamer van Koophandel. Daarmee wil de Belastingdienst sneller inzicht krijgen in zogenoemd vluchtig ondernemerschap van Bulgaren en Roemenen. In 2012 moet die koppeling klaar zijn.

Deze acties tegen schijnzelfstandigen zijn mede ingegeven door de Europese bouwwerkgevers en -werknemers die al langer klagen over deze moderne vorm van koppelbaas-praktijken. Het leidt tot concurrentievervalsing en sociale uitbuiting.

Reageer op dit artikel