nieuws

Wijchen en Nijmegen beboeten niet-ontwikkelende ontwikkelaars

bouwbreed

De gemeenten Nijmegen en Wijchen leggen projectontwikkelaars voor miljoenen euro’s aan boetes op omdat zij niet snel genoeg ontwikkelen op aangekochte grond op bedrijventerrein Bijsterhuizen. Wie niet betaalt, krijgt een rechtszaak aan zijn broek.

Volgens directeur Jeroen Dijkmans van Pagus Vastgoedontwikkeling heeft de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Bijsterhuizen, een samenwerkingsverband tussen de beide gemeenten, meerdere ontwikkelaars boetes opgelegd. De waarde van deze geldstraffen lopen ‘in de miljoenen’, zegt de directeur. Hij kan erover meepraten. Rijnwoude Beheer, een dochteronderneming van Pagus, kreeg een boete van 750.000 euro omdat het bedrijf niets op zijn grond gebouwd heeft. “We hebben juist jarenlang geprobeerd een bedrijvenverzamelgebouw te ontwikkelen op Bijsterhuizen”, werpt Dijkmans tegen. Het 250 hectare grote Bijsterhuizenterrein ligt in het grensgebied tussen Nijmegen en Wijchen. Eind jaren negentig besloten Nijmegen en Wijchen om op deze locatie een bedrijventerrein te ontwikkelen. Om grondspeculatie te voorkomen, werd een bouwplicht met boeteclausule in de contracten opgenomen.

Bijsterhuizen moet het mooiste industrieterrein van Nederland worden. Rijnwoude is echter van mening dat de eisen die aan de te bouwen panden worden gesteld veel te hoog zijn. “De toetsingscommissie heeft plannen willekeurig verworpen.” Omdat een aantal projecten niet van de grond komt, hebben meerdere ontwikkelaars besloten hun aangekochte percelen door te verkopen.

Het bouwplan van Rijnwoude werd in de zomer van 2006, vier jaar na de aankoop van de grond, alsnog goedgekeurd. In de drie jaar die volgden, kwam er echter niets van de grond, omdat de ontwikkelaar niet genoeg huurders kon vinden. In 2009 verkocht Rijnwoude het perceel, dat 1 miljoen euro heeft gekost, ‘zonder winst’ door.

Begin 2010, als de grond inmiddels door de nieuwe eigenaar bebouwd wordt, stuurt GR Bijsterhuizen een dagvaarding naar Rijnwoude beheer. De gemeenten willen het bedrijf alsnog aan de bouwplicht houden.

Volgens de projectontwikkelaar is de grond bebouwd en de boete dus onterecht. Bovendien hebben gemeenten de boeteclausule nooit ter sprake gebracht toen Rijnwoude zijn grond doorverkocht. Dijkmans: “Wij wilden hier graag over in gesprek met de betrokken wethouder, maar hij wees dit af. De keuze is betalen of een rechtszaak aangaan.” Rijnwoude heeft voor het laatste gekozen. Beide partijen staan in juni voor de rechter.

De gemeenten Nijmegen en Wijchen willen niet reageren zolang de kwestie onder de rechter is.

Reageer op dit artikel