nieuws

Waterschappen vrezen droogteperiode

bouwbreed Premium

Menig waterschap is zich al volop aan het voorbereiden op de droogte. Gebrek aan regenval en een hoge verdamping door het warme weer kunnen problemen opleveren voor met name veendijken.

De waterschappen Rivierenland en Veluwe hebben nu nog geen problemen met de droogte.

Wel merken ze dat de waterstanden in de rivieren en daarmee van beken en sloten laag zijn. In Rivierenland is de waterstand nu nog ruim 7,5 meter + NAP. Pas beneden de 6,90 meter is er een probleem.

Veluwe neemt nu wel maatregelen om het water langer in het gebied vast te houden. Dit doet het door de stuwen hoger te zetten.

Eerder

Wetterskip Fryslân laat nu veel eerder water in dan in normale tijden. Ook wordt al water doorgevoerd naar Groningen om verdroging van het Drents plateau tegen te gaan. Op de Friese boezem zorgt het waterschap voor een hogere waterstand dan normaal als buffer.

Waterschappen onderzoeken ook eerder dan andere jaren de veenkaden op uitdroging.

Reageer op dit artikel