nieuws

Vervoersautoriteit in regio’sDen Haag en Rotterdam

bouwbreed Premium

De 24 gemeenten van de regio’s Den Haag en Rotterdam krijgen volgend jaar een gezamenlijke vervoersautoriteit. Dat volgt uit de Intentieverklaring Vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam- Den Haag.

De stadsregio’s overleggen met het Rijk over het oprichten van de vervoersautoriteit. “Deze zal zich richten op uitstekend openbaar vervoer, goede doorstroming van het autoverkeer en goede fietsvoorzieningen”, zo stellen de stadsregio’s in een toelichting.

Om er voor te zorgen dat de belangrijkste bestemmingen binnen 45 minuten reistijd bereikbaar zijn, wordt gezamenlijk bekeken welke infrastructuur bij voorrang moet worden aangelegd. De samenwerking beperkt zich overigens niet tot de gezamenlijke vervoersautoriteit.

Voorts werken de regiobesturen aan een onderzoek naar de mogelijkheden om een regionale ontwikkelingsmaatschappij op te zetten. Ook is het de bedoeling om leegstand van werklocaties tegen te gaan. Daarbij staat de vraag centraal welke van deze bedrijventerreinen wel en welke niet worden ontwikkeld. “Binnen de stadsregio’s maken we daarover al afspraken. Ook op de schaal van de Metropoolregio kan strakkere afstemming plaatsvinden”, stellen de regio’s in het document dat vorige week werd gepresenteerd.

Aansluitend op afstemming over de schaal wordt het vestigingsklimaat van het gebied verbeterd. Maatregelen op het gebied van wonen, cultuur, sport en evenementen moeten hiertoe bijdragen. “De Metropoolregio zet in op 80 procent binnenstedelijk bouwen.” Dit moet leiden tot een open landschap waardoor het gebied aantrekkelijker wordt. Verder moet het bestuur in de zuidelijke Randstad overzichtelijker en effectiever worden.

Reageer op dit artikel