nieuws

‘Schiedamse burgermoeder pleegde geen machtsmisbruik’

bouwbreed Premium

Schiedams burgermoeder Wilma Verver heeft geen machtsmisbruik gepleegd richting de aannemer Van den Tempel. Dat is de voorlopige conclusie van het college van b&w.

In een brief aan de gemeenteraad schrijven de wethouders dat geen verband is gebleken tussen de privékwestie van Verver en de vermindering van het aantal opdrachten aan het bouwbedrijf sinds de start van de onenigheid over de nota van drie ton. Het bouwbedrijf beklaagt zich erover, sinds het ontstaan van het conflict begin 2008, nauwelijks meer opdrachten te verwerven van de gemeente.

Begin vorige week heeft het college van b&w daarop besloten zelf feitenonderzoek te doen naar de zaak. De voorlopige conclusie daaruit is dat de burgemeester geen machtsmisbruik heeft gepleegd. Het bouwbedrijf heeft al laten weten geen vertrouwen in dat onderzoek te hebben. Het bedrijf trekt de objectiviteit van het onderzoek in twijfel. De advocaat van Van den Tempel heeft dan ook bij de Rotterdamse rechtbank een verzoek ingediend voor een voorlopig getuigenverhoor. Dat biedt het bedrijf de mogelijkheid om ambtenaren, politieke ambtsdragers en eventuele anderen onder ede te verhoren. Daarmee hoopt de aannemer aan te kunnen tonen dat er wel degelijk sprake is van een opdracht van de burgemeester.

Reageer op dit artikel