nieuws

Samenwerking voorop bij aanleg ‘overstromingswijk’

bouwbreed

Gedegen studies voor waterniveaus, stroomrichtingen -en snelheden. En integrale samenwerking tussen stedenbouwkundig ontwerpers, waterbouwkundig ingenieurs, ecologen en architecten. Als aan beide voorwaarden is voldaan kunnen zogeheten overstromingswijken in bepaalde uiterwaarden van Nederlandse wateren worden gebouwd.

Tenminste dat gelooft Dorte Kristensen van architectenbureau Atelier PRO, die samen met collega Martijn de Visser en het Engelse bureau Baca architects, een dergelijk stedenbouwkundig concept in de draslanden van Norwich ontwikkelde.

Tot dusver zijn Nederlandse overheden en waterschappen huiverig om in laaggelegen waterrijke gebieden woonwijken te ontwikkelen. Er heerst in Nederland nog altijd een cultuur van het tegenhouden van water in plaats van het een plek geven in een bebouwde omgeving. “In Engeland zijn de autoriteiten ook doodsbenauwd voor het wassende water, maar daar heeft men wel particulier initiatief om dit concept te ontwikkelen toegelaten”, zegt Kristensen. In de 20 hectare grote wijk met 700 grondgebonden woningen, appartementen en een winkelcentrum in de draslanden van Norwich calculeert het ontwerpteam bewust in dat eens in de zoveel jaar delen kunnen overstromen.

Het terrein bestaat uit een drasland met geulen en vennen in de oksel van twee rivieren, op nog geen kilometer van de binnenstad. Dit eco-systeem vormde het uitgangspunt van het stedenbouwkundig plan. Waterbouwkundig ingenieurs hebben uitvoerige studies uitgevoerd naar waterniveaus, stroomrichtingen -en snelheden in het drasland om de veiligheid voor de bewoners te garanderen.

Lange vingers

In sommige delen van de toekomstige wijk wordt de bodem verlaagd waar overstromingen kunnen plaatsvinden. Waar de woningingangen zich bevinden wordt de grond maximaal een meter opgehoogd. Het risico dat de terpen en woningen onderlopen is één op de duizend jaar.

De huizen steken als een soort lange vingers in het drasland. De watergeulen tussen de lintbebouwing treden af en toe buiten hun oevers, maar dat is bewust ingecalculeerd. De kelders onder de woningen mogen maximaal 30 centimeter onderlopen.

Samenwerking

Volgens Kristensen loopt de natuur naadloos over in de woonwijk. “Dat levert een schitterende woon -en leefkwaliteit op. Ik denk dat je bijvoorbeeld in Nederlandse gebieden waar bevolkingskrimp optreedt juist mensen langer kunt vasthouden door zo’n woonomgeving aan te bieden. Bepaalde locaties in de uiterwaarden langs nationaal beheerde rivieren en kanalen bieden mogelijkheden, mits je als ontwerpteam samenwerkt met waterbouwingenieurs en ecologen. Atelier PRO gaat samen met projectontwikkelaars en Baca architects het concept bij het ministerie van VROM onder de aandacht brengen. “We geloven in dit concept. Dat gaan we zeker verder uitventen.”

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels