nieuws

‘Regels brandwerendheid bouwproducten overbodig’

bouwbreed

Regels voor de brandbestendigheid van bouwmaterialen en -producten kunnen de prullenbak in. Gebouwen moeten vluchtveilig zijn, maar brandwerendheid is meestal overbodig.

Dat stelde Ira Helsloot, hoogleraar fysieke veiligheid en crisisbeheersing aan de VU in Amsterdam, op het vijfde nationale brandveiligheidscongres. “Brandbestendigheid moet uit de regelgeving, naar de private markt. De focus moet liggen op veilig ontruimen”, aldus Helsloot. Het begrip compartimentering voor brandbestendigheid moet volgens hem worden losgelaten. Geen brandwerende wanden meer, staal kan onbekleed worden toegepast en kunststof vezels in beton tegen het spatten bij brand zijn ook overbodig.

Helsloot vindt dat de overheid een aansprakelijkheidsverzekering verplicht moet stellen voor risicovolle bedrijven. Dan komt de markt in beweging en zullen inspecteurs van verzekeringsmaatschappijen tijdens de bouw aanwezig zijn en vervolgens handhaven. Helsloot baseert zijn visie op wetenschappelijk onderzoek. “Alle bemoeienis die de overheid tot nu toe heeft gehad met betrekking tot brandbestendigheid is zinloos geweest”, stelt hij. “We slagen er niet in gebouwen neer te zetten die niet afbranden. De betekenis van toetsing en vergunningverlening door de overheid is nihil.”

Verzekeraars

“De overheid zou zich moeten beperken tot vluchtveiligheid”, vindt Helsloot. “De rest is een verantwoordelijkheid van de eigenaren in overleg met de verzekeraars.” Op het moment is de vluchtveiligheid meestal niet goed geregeld. De groene bordjes kunnen weg, het is aangetoond dat mensen er niet naar kijken, bovendien verdwijnen ze al gauw in de rook. “Mensen redden zichzelf met aanwijzingen van bedrijfshulpverleners”, aldus Helsloot.

In een eerste reactie vindt John van Lierop, secreatris van de Nederlandse Organisatie voor Brandveiligheid (NOVB), dat Ira Helsloot veel te ver gaat. “Er is een grens. Wij geven de voorkeur aan een acceptabel restrisico. Brand heeft ook invloed op het milieu en de gezondheid van mensen in de omgeving. Dat kun je niet afdoen met een verzekering. De overheid moet zich bemoeien met de beheersbaarheid van brand en het beperken van de gevolgen voor de omgeving”, aldus Van Lierop.

Arend Dolsma van de vereniging Bouwen met Staal reageert laconieker. “Het is een visie. Momenteel hebben we nu eenmaal met regelgeving te maken. Maar vanuit een risicobenadering kun je verder kijken dan brandbestendigheid.”

Reageer op dit artikel