nieuws

Monumentale gevel gestraald met soda

bouwbreed

HHS uit Raamsdonksveer stript in Roosendaal met soda verf van een monumentale gevel.

Stralen met soda veroorzaakt volgens Ruud Rullens van HHS geen schade aan de ondergrond. De techniek wordt in Nederland nog niet veel toegepast. Op kleine schaal maken restaurateurs van oldtimers er carrosseriedelen mee blank. “In de industrie is de techniek nauwelijks bekend en in de bouw helemaal niet.” In de Verenigde Staten worden gebouwen al langer schoongemaakt door middel van sodastralen. In New York is het Vrijheidsbeeld ermee gereinigd. “Het grote voordeel van soda is dat de ondergrond niet beschadigt, zodat nabewerkingen worden beperkt of zelfs overbodig zijn

In Roosendaal straalt HHS met soda en zand het portiek schoon van de voormalige kerk van St. Jan de Doper, nu een cultureel centrum. Daar zijn in de loop van de tijd vijf lagen verf op gekomen. “De bovenste lagen laten vrij snel los”, zegt Rullens. “Alleen de onderste laag komt wat langzamer van de ondergrond. Het cement raakt door de soda echter niet beschadigd. Zand kan volgens Rullens daarentegen wel schade veroorzaken. In Roosendaal gebruikt HHS zand op stukken die toch moeten worden hersteld.

Perslucht geeft de sodakorrels een snelheid tot ruim 950 kilometer per uur. Sodakorrels die met deze hoge snelheid een oppervlak raken, exploderen als het ware. Bij die ‘explosie’ komt zoveel energie vrij dat onder meer verflagen of vervuiling als mos en algen losraken. Een druk van 10 bar geeft een sodakorrel voldoende ‘explosiekracht’. “Bij een lagere druk treedt dat effect niet op en krijgt soda dezelfde schurende eigenschappen als andere straalmiddelen”, legt Rullens uit. “De gemiddelde druk voor conventioneel straalwerk ligt rond de 5 bar.”

HHS straalt in Roosendaal met water. “Droog werkt soda beter, maar water bindt in dit geval het stof dat bij het stralen vrijkomt”, licht Rullens toe. Het water kan zonder meer het riool in. Het opgevangen soda en de verfresten gaan naar de vuilverwerking. De straler hoeft in Roosendaal buiten een gezichtsmasker en een regenpak geen beschermende kleding aan.

Rullens noemt het resultaat tot nog toe goed. “Vergeleken met zandstralen is de methode met soda in Roosendaal wel wat langzamer. Dat komt vooral door het omdat de al geplaatste steiger minder geschikt is gebleken om voor straalwerk te gebruiken.” HSS verwacht in de loop van de volgende week gereed te zijn. Na het stralen wordt de gevel nog nagespoeld om de laatste resten soda te verwijderen.

De soda wordt met een speciale straalmachine verwerkt. Het materieel kan ook conventionele straalmiddelen verwerken. “Sodastralen is niet voor alles geschikt”, zegt Rullens over de techniek. Stalen oppervlakken kunnen er niet mee worden ontroest. “De roeststructuur blijft, maar het oppervlak geeft geen roeststof meer af.” De techniek is wat Rullens betreft wel subtiel genoeg om onder meer brandschade aan houten bouwdelen weg te werken.

Reageer op dit artikel