nieuws

Meppel bouwt 200 huizen extra

bouwbreed Premium

In de woonwijk Nieuwveense Landen in de gemeente Meppel verrijzen geen 3200 woningen maar 3400.

Dat blijkt uit het Stedenbouwkundig Plan dat onlangs werd geactualiseerd. Ondanks de planwijzigingen, blijven de ruimtelijke opzet en de hoofdstructuur gehandhaafd’. Ook is een verkavelingsplan vastgesteld .

Op basis hiervan kunnen bouwplannen worden ontwikkeld voor het eerste deelplan. Volgend jaar wil de gemeente beginnen met het bouwrijp maken van de eerste twee delen van het gebied, namelijk de wijken Centrumwonen en Broeklanden.

Reageer op dit artikel