nieuws

Kamer kritisch-positief over voorstel voor Aanbestedingswet

bouwbreed

Tweede Kamerleden reageren kritisch-positief op het voorstel voor de Aanbestedingswet dat minister Verhagen afgelopen week naar het parlement stuurde.

Woensdag kruisen zij voor het eerst de degens over het Europese en Nederlandse aanbestedingsbeleid. “Een prima eerste aanzet, maar er moet nog meer gebeuren”, is de veelgehoorde reactie op het wetsvoorstel.

De kamerleden maken zich vooral zorgen over de positie van het midden- en kleinbedrijf. Dit ondanks de aanpassingen van Verhagen die het mkb tegemoetkomen, zoals het stellen van voorwaarden aan het clusteren van opdrachten. “Maar uit de memorie van toelichting blijkt dat het kostenargument een reden kan zijn om clusteren toch toe te staan”, constateert Tweede Kamerlid Kees Verhoeven (D66). “En kleinere opdrachten betekenen voor de aanbestedende diensten altijd een lastenverzwaring. Dus dat betekent dat clusteren toch altijd toegestaan is.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels