nieuws

Crisiswet vertraagt kleinere projecten

bouwbreed

De Crisis- en herstelwet vertraagt de behandeling van beroepschriften tegen kleinere bouwprojecten.

Dat zei Jaap Polak van de Raad van State tijdens de presentatie van het jaarverslag. “Het is onmiskenbaar dat procedures die niet onder de Crisis- en herstelwet vallen onder aan de stapel komen te liggen”, aldus de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak. Hij nuanceerde dat die vertraging ook komt, door het feit dat een bezwaarmaker sinds een aantal jaar direct bij de Raad van State uitkomt.

Vroeger zat de provincie er nog tussen als soort van filter. Mede daardoor kreeg de Raad van State het afgelopen jaar een stuk drukker. Oud-minister-president Balkenende lanceerde de Crisis- en herstelwet vorige jaar om de bouw gedeeltelijk uit de crisis te halen. De wet zou duizenden bouwvakkers aan het werk houden. Op de vraag of die missie is mislukt, wilde Polak niet ingaan. “Daar geef ik geen antwoord op. Maar, je kunt je wel afvragen of het verstandig is een wet in het leven te roepen die de economie moet helpen.”

De Raad van State was van begin af aan kritisch op de Crisis- en herstelwet die er op aanstuurt dat beroepschriften die onder die wet vallen binnen zes maanden zijn afgehandeld. Polak heeft nu wel de indruk dat de wet ‘werkt’. Als voorbeeld noemde hij het succes van het relativiteitsbeginsel. Die zorgt ervoor dat alleen belanghebbenden bezwaar mogen maken.

Reageer op dit artikel