nieuws

Bouw fly-over bij Geleen vergt veel van Heijmans

bouwbreed

Bouw fly-over bij Geleen  vergt veel van Heijmans

Heijmans verbreedt bij Geleen de A2 en de A76 en legt tegelijkertijd een fly-over aan vanaf de A2 naar de A76. Deze snelweg doorklieft petrochemisch industrieterrein Chemelot, waarvan beide helften via onderdoorgangen met elkaar verbonden zijn. Dat heeft verregaande consequenties voor de bouw en de veiligheidseisen.

De snelwegen bij knooppunt Kerensheide krijgen er een derde van hun huidige breedte bij, verklaart medewerker omgevingsmanagement Jos van Kruisbergen van Rijkswaterstaat.

Het knooppunt is veranderd in een megabouwput, die zich uitstrekt tot in Chemelot, waar onder meer Sabic en DSM zijn gevestigd. Het verkeer op de A2 kan in noordelijke richting geen gebruik meer maken van het viaduct bij de afslag naar Sittard. Daar heeft Heijmans een stalen noodbrug gebouwd. Het viaduct wordt in parten gesloopt; eerst de noordelijke, dan de zuidelijke rijrichting. De verbreding van de snelweg kan niet op de gebruikelijke manier geschieden. Nu ligt hij op een grondpakket met talud, maar omdat in de buurt talloze leidingen lopen en het grondpakket niet hierop mag rusten, wordt gewerkt met een rechte wandconstructie, zodat de verbreding zo min mogelijk invloed op de leidingen heeft.

Inmiddels verrijzen op elf plaatsen torenhoge betonnen peilers, die straks de nieuwe fly-over moeten gaan dragen. De fly-over gaat op 8 meter hoogte over de A76 heen, en op 14 meter hoogte over de A2. Dat vereist peilers met enorm grote voeten: de poer is 14 bij 14 meter, daaronder liggen heipalen van 15 meter. Bij de landhoofden zijn die heipalen 25 meter lang.

Draagvlak

Om de enorme fly-over te kunnen dragen, zijn in totaal 480 palen de grond in geheid. De overspanning tussen de taps naar beneden toelopende 14 meter hoge peilers bedraagt 55 meter. De fly-over is 613 meter lang en 17 meter breed. Die breedte is uitzonderlijk. Volgens technisch specialist Marco Boot van Rijkswaterstaat is dat nodig in verband met de helling en om de automobilist doorzicht te kunnen verschaffen.

De dikte van het draagvlak van de weg is 1,60 meter, dunner dus dan de gebruikelijke 2,50 meter, zegt projectleider Jan Heijmans. Omdat het draagvlak niet kan worden aangevoerd, wordt het beton ter plekke gestort tussen twee peilers.

Het werk aan de A76 is een verhaal apart. Boven en onder die weg lopen tussen de 500 en 1000 kabels en leidingen. Heijmans heeft met alle eigenaren en gebruikers van die kabels en leidingen om tafel heeft gezeten. Samen hebben betrokkenen is een draaiboek gemaakt over de aanpak van het werk. Dat leidde ook tot protocollen. In totaal worden tussen vijftig en zestig leidingen verlegd.

Spoorlijn

Heijmans gaat de leidingstraat vlak onder het bestaande viaduct van de A76 boven een toegangsweg naar Chemelot verlagen. Het nieuwe viaduct krijgt namelijk een dikker dak, en de ruimte tussen leidingen en viaduct is nu al erg krap.

Onder de A76 loopt ook de spoorlijn Roermond-Maastricht. Daar overheen wordt een noodbrug gebouwd. Ligt die er, dan wordt het bestaande viaduct over het spoor gesloopt en een nieuw gebouwd. Evenals op de A2 worden ook hier beide rijrichtingen één voor één afgebroken.

Met name dit najaar zal het werk volgens Van Kruisbergen tot grote vertragingen leide voor het verkeer. Dan worden twee peilers van de fly-over gebouwd in de middenbermen van de snelwegen. Rijkswaterstaat waarschuwt voor lange files en vertragingen van een half uur vanaf september tot en met november dit jaar. Het hele project moet begin 2013 klaar zijn.

Reageer op dit artikel