nieuws

Bleker mag Natura 2000 niet terugschroeven van Europa

bouwbreed

Bleker mag de natuurdoelen niet naar beneden bijstellen van Europa. Eurocommissaris Janez Potočnik, antwoordde op vragen van Europarlementariër Gerben Jan Gerbrandy (D66) dat het verlagen van de Natura 2000-doelen niet aan de orde is.

Volgens de Eurocommissaris is het juist van belang dat voldoende financiële middelen worden gereserveerd voor het Natura 2000-netwerk.

De Europese Commissie wil begin mei een nieuwe biodiversiteitsstrategie aannemen, waarmee Europa onder meer de Vogel- en Habitatrichtlijn wil aanscherpen. Ook wil de Europese Commissie de handhaving van de Europese natuurdoelstellingen verder aanscherpen. In de loop van dit jaar laat de Europarlementariër weten op welke wijze hij dit van plan is. Lidstaten mogen zelf bepalen hoe ze de Europese natuurdoelstellingen halen.

Als Bleker echter kan aantonen dat hij de Europese natuurdoelstellingen kan halen, ondanks het schrappen van Natura 2000-gebieden, zal de Europese Commissie dit niet verhinderen.

Stabiliteit

Het kabinet heeft sinds zijn aantreden ingezet op het terugschroeven van de Natura 2000-doelstellingen. Uit een onderzoek van het Planbureau van de Leefomgeving (PBL) blijkt nu dat dit de stabiliteit van de natuurwaarden aantast.

Een slechtere natuur heeft tot gevolg dat activiteiten een grotere impact hebben. Vergunningen kunnen daardoor minder snel worden verleend, stelt het PBL.

Reageer op dit artikel