nieuws

Beperken geluidhinder woningbouw Zuidas wordt belangrijke opgave

bouwbreed Premium

In het milieueffectrapport voor de Zuidas is zorgvuldig onderzoek gedaan naar de verkeersafwikkeling, geluid en luchtkwaliteit.

Uit het rapport blijkt dat zonder het nemen van extra maatregelen er grote knelpunten zullen zijn op het vlak van geluidhinder als gevolg van het extra verkeer.

Reageer op dit artikel