nieuws

Woningbouw ziet aantal orders stijgen

bouwbreed

De werkvoorraad van de Nederlandse woningbouwers is afgelopen maand met drie tiende maand gestegen tot 6,4 maanden.

Dat blijkt uit de conjunctuurmeting van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) die gisteren is gepubliceerd.

De totale orderportefeuille van de bouw nam met twee tiende maand toe tot 6,1 maanden. Drijvende kracht achter de stijging is de groeiende werkvoorraad in de woningbouw. Kantorenbouwers zagen het orderboek niet voller worden. Ook de grond-, weg- en waterbouw moest, na een stijging in december, weer een daling slikken: de orderportefeuille zakte in januari met een tiende maand naar 6,3 maanden, voornamelijk door minder werkaanbod in de wegenbouw.

De werkvoorraden in de verschillende bouwbranches liggen nu boven het niveau van dezelfde maand vorig jaar, maar nog ver onder het niveau van begin 2009.

Het EIB verwacht dat de woningbouwproductie dit jaar met 5 procent zal toenemen. De groei van het totale bouwvolume wordt door de rekenmeesters van de bouw geschat op 1 procent.

Stagnatie

Momenteel ondervindt de helft van de bouwbedrijven stagnatie in het onderhanden werk. Een jaar geleden was dat nog ruim 80 procent. Een gebrek aan orders geldt in de burgerlijke- en utiliteitsbouw als de voornaamste reden van de stagnatie. De gww-sector heeft vooral last van de weersomstandigheden, al is die hinder veel minder dan vorig jaar januari.

Ongeveer 55 procent van de aannemers beoordeelt de huidige werkvoorraad als normaal; ruim een derde van de bedrijven daarentegen vindt dat hij te weinig projecten om handen heeft.

Uit de conjunctuurmeting blijkt verder dat de meeste bouwbedrijven zo langzamerhand uit zijn gereorganiseerd. Zo’n 80 procent van de ondernemingen verwacht momenteel geen wijzigingen in de personeelsbezetting. Animo om op korte termijn extra manschappen aan te trekken, blijft beperkt tot 6 procent van de hoofdaannemers.

Reageer op dit artikel