nieuws

Rechter kan op stoel arbitrageraad zitten

bouwbreed Premium

De Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV) kunnen weliswaar voorschrijven dat geschillen voor de Raad van Arbitrage worden uitgevochten, maar daarvan hoeft de rechter zich niets aan te trekken. Dit blijkt uit een spoedprocedure voor de rechtbank Almelo.

Het geding over de bouw van een zorgvilla van 8 ton voor Attent Thuiszorg in Hellendoorn betrof het niet doorgaan ervan, omdat de gemeente de vergunning introk na bezwaren. De aannemer, Hegeman uit Nijverdal, maakte echter wel al voorbereidingskosten en stuurde daarvoor een rekening van een kleine 60.000 euro aan Attent.

Toen Attent niet betaalde, besloot de aannemer gebruik te maken van het recht van retentie op de grond waar de villa had moeten komen. Daarop stapte Attent naar de kortgedingrechter, omdat zij meende dat de aannemer ten onrechte een beroep deed op het recht van retentie. Bovendien zou hij niet goed voor de grond zorgen; het onkruid zou er welig tieren.

De rechter legde in zijn uitspraak allereerst uit waarom hij vond dat hij wel bevoegd was en niet behoefde te verwijzen naar de Raad van Arbitrage. De rechter constateerde dat voor het geding geen specifieke bouwrechtkennis was vereist, zodat een gang naar de Raad van Arbitrage niet nodig was.

Dat gezegd hebbende, vond de rechter de uitoefening van het retentierecht goed. Hegeman had een vordering op Attent en had de beschikking over het terrein dat hij had afgezet met een hekwerk. Ook het argument van Attent dat er nog helemaal geen overeenkomst was, vond geen genade.

Hetzelfde gold voor de voorwaardelijkheid van de opdracht in verband met de bouwvergunning. Daarvan bleek volgens de rechter niets uit de bouwverslagen. Deze noemden de vergunning weliswaar, maar slechts in verband met de haalbaarheid van de planning.

Dat het inmiddels opgeschoten onkruid de kavel onverkoopbaar maakte, zoals Attent beweerde, wilde er bij de rechter evenmin in. “Onkruid vergaat weliswaar niet, maar dat doet geen afbreuk aan de verkoopmogelijkheden van het bouwperceel. De grond zal hoe dan ook opnieuw bouwrijp moeten worden gemaakt”, oordeelde rechter Van Houten.

Over het deel van de rekening dat moet worden betaald, laat hij zich niet uit. Dat moet een andere rechter bepalen in de bodemprocedure.

Reageer op dit artikel