nieuws

Pps-contractvorm is pubertijd voorbij

bouwbreed

Rijkswaterstaat verwacht de komende jaren nog voor minimaal 10 miljard euro aan dbfm-contracten op de markt te zetten. Daarbij gaat het om de N33, Via15, A27 en vier projecten Schiphol-Almere.

De contractvorm die ontwerp, aanleg, onderhoud en financiering combineert, is uitgegroeid tot een volwassen contractvorm naast prestatiecontracten en design & construct. Directeur-generaal Jan Hendrik Dronkers verwacht naast wegen ook een slag te gaan maken op het gebied van waterwegen, stuwen en sluizen.

“Tussen 2006 en 2010 ging het om 4 miljard euro, maar de komende jaren zal zeker nog eens 10 miljard euro zo worden aanbesteed.” Minister Schultz (infra) komt deze zomer met een nieuw pakket aan pps-projecten, waaronder de Zeesluis IJmuiden en de ring Utrecht. Daarbij kijkt ze ook naar mogelijkheden om pensioenfondsen te betrekken bij de financiering. Het ministerie worstelt nog met de vraag hoe om te gaan met flexibele projecten, waarbij het perspectief over vijftien jaar nog niet duidelijk is.

Het toepassen van pps is niet vrijblijvend, maar voor een besparing van 50 miljoen euro per jaar ingeboekt. Volgens Dronkers betekent dat dat de contractvorm 3 procent efficiënter moet uitpakken dan een traditioneel contract, maar dat lijkt hem zeker haalbaar. Daarbij verandert de rol van de pps-kennispool. Die zal zich minder bemoeien met de begeleiding van concrete projecten.

Rijkswaterstaat werkt aan een meetlat voor marktinitiatieven voor toltrajecten. “Als er plannen komen vanuit de markt buiten de rijksbegroting om, dan moeten we die wel kunnen toetsen.” Alle projecten uit het meerjarenprogramma (MIRT) worden al getoetst op de meerwaarde van dbfm. De beste ppc (public private comparator) is dit jaar de Zeesluis IJmuiden en het project Zandmotor verdient de prijs voor de beste marktscan.

Reageer op dit artikel