nieuws

Politiek lanceert veelvoud plannen kantorenmarkt

bouwbreed

Statiegeld voor kantoren, verplichte opschoning van de gemeentelijke planvoorraad, kwalitatieve inventarisaties. Vooraf aan het debat over leegstaande kantoren buitelen Tweede Kamer fracties over elkaar met suggesties hoe de kantoorproblematiek aan te pakken.

Gisterenmiddag debatteerde minister Schultz (infra) met de Tweede Kamer over haar actieplan om de problemen op de kantorenmarkt op te lossen. “Het actieplan is een heldere analyse over de oorzaak van het probleem. Maar het is te voorzichtig om echt iets te veranderen”, reageert Kees Verhoeven (D66). Hij heeft daarom een zevenpuntenplan dat hij aan de minster wil voorleggen. “Er zijn te veel verstopte financiële prikkels. Het wordt tijd voor de minister om ambitie te tonen en patronen te doorbreken.”

Daarmee sluit hij aan in de rij. Eerder kwam de SP ook al met tien voorstellen en de PvdA suggereerde dat statiegeld voor nieuwe kantoorpanden wel eens een oplossing zou kunnen bieden.

Frank van Blokland, directeur van de Vereniging van Institutionele Beleggers Nederland (IVBN), heeft de plannen bekeken en vindt dat er weinig gekke dingen instaan. “Er is veel begrip dat iets met de nieuwbouw moet gebeuren.” Volgens de beleggingsdirecteur moeten de Kamerleden de minister nu zien te verleiden zich meer met de kantorenmarkt te bemoeien. “Uiteindelijk is dit een vraagstuk van Ruimtelijke Ordening.”

Verhoeven sluit met zijn voorstel aan op een aantal punten die Paulus Jansen (SP) vorige maand lanceerde. Ook hij opperde dat voor iedere vierkante meter nieuwbouw eenzelfde meter bestaande bouw geherstructureerd moet worden. Een plan waar Jan Fokkema, directeur van de Neprom, overigens weinig heil in ziet. “Dat is te simplistisch, je legt dan de rekening van de bestaande bouw bij de nieuwbouw neer.”

Beide Kamerleden willen onder meer ook de fiscale aftrek van leegstand beperken of afschaffen en de eisen uit het Bouwbesluit versoepelen.

Fokkema kan zich voor het overgrote deel vinden in de voorstellen van Verhoeven. “Op een aantal punten spoort het voorstel met het actieprogramma van de minister, daar hebben wij aan meegewerkt.” Van Blokland is niet bang dat de bouw stil komt te liggen als de nieuwbouw opdroogt. “De komende jaren moet veel geïnvesteerd worden in het verduurzamen, renoveren en herbestemmen van de bestaande kantorenvoorraad. Daarin zit voor de bouw veel werk.”

Reageer op dit artikel