nieuws

Nieuwe partners voor Westelijke Tuinsteden

bouwbreed

De stedelijke vernieuwing van de Westelijke Tuinsteden in Amsterdam is niet langer een zaak van alleen plaatselijke corporaties. Andere ontwikkelaars moeten de kans krijgen in het gebied aan de slag te gaan. Zo schrijft wethouder De Wilt van stadsdeel Nieuw-West in een ‘brandbrief’ aan B en W.

De Wilt maakt zich grote zorgen over de voortgang van de stedelijke vernieuwing. Weliswaar hebben de Amsterdamse corporaties gezamenlijk toegezegd de komende vier jaar nog 3600 nieuwe woningen te bouwen. In een aantal buurten is de komende tien jaar in geen geval sprake van vernieuwing. Bovendien voelen corporaties zich niet langer verantwoordelijk voor de integrale vernieuwing van de Westelijke Tuinsteden, inclusief ingrijpende verbetering van de openbare ruimte en de bouw van een groot aantal buurtvoorzieningen.

Onconventioneel

“Om bewoners een goede leefomgeving te kunnen geven, is voortgang van de vernieuwing essentieel. Dat vraagt om een onconventionele aanpak”, aldus de wethouder. Daarom stelt hij het primaat van de corporaties ter discussie. Het stadsdeel moet de mogelijkheid hebben andere partners uit te nodigen.

Verder vreest De Wilt voor onbetaalbare rekeningen. Alleen al voor het acute onderhoud van straten in ‘uitstelgebieden’ is 25 miljoen nodig. Ook met de verbetering van maatschappelijk vastgoed zijn grote bedragen gemoeid. Het stadsdeel doet een dringend beroep op het gemeentebestuur extra geld beschikbaar te stellen.

Reageer op dit artikel