nieuws

Minder geld naar isolatie van woningen rond Schiphol

bouwbreed Premium

Minder woningen dan werd aangenomen komen in aanmerking voor geluidwerende maatregelen rond Schiphol. Dat blijkt uit de voortgangsrapportage van het Project Geluidsisolatie Schiphol over de tweede helft van 2010.

Het gereserveerde projectbudget is teruggeschroefd van 74,3 miljoen euro naar 60 miljoen euro. In 2009 verwachtte de projectorganisatie Progis nog dat 1789 woningen geïsoleerd moesten worden. Nu blijken dat er slechts zo’n 1100 te zijn. Het verschil ontstaat volgens de voorlichter van Rijkswaterstaat doordat mensen aangeven geen behoeft te hebben aan isolatie. “De redenen zijn daarvoor verschillend. Mensen zijn toch al bezig met een verhuizing, ze gaan hun huis verkopen of ze zeggen bijvoorbeeld geen last te hebben van het vliegtuiglawaai.“ Ook ziet de eigenaar soms op tegen overlast, of zegt geen vertrouwen te hebben in isolatie door de overheid. 659 Woningen zijn al opgeleverd, bij 423 woningen zijn de werkzaamheden nog gaande. Volgens de planning moet het isolatieproject eind juli 2011 afgerond zijn, met als uitloop tot november 2011. Rijkswaterstaat zegt deze planning te kunnen halen.

Isolatie

In 86 procent van de gevallen overschrijdt het geluid zowel overdag als ‘s nachts het wettelijk vastgestelde maximum. Bij de overige woningen is dit alleen ‘s nachts het geval. Het geluid wordt buiten de deur gehouden door onder meer dakisolatie, glasisolatie, geluidwerende deuren en suskasten, afhankelijk van de situatie. Een ingenieursbureau constateerde bij 1.637 woningen dat de geluidsnormen worden overschreden. Eerder is ruim 520 miljoen euro uitgegeven aan eerdere isolatieprojecten rond Schiphol. Ook heeft het Rijk bijna 100 woningen aangekocht voor sloop.

Reageer op dit artikel