nieuws

‘Meerkoppig monster dupeert consument’

bouwbreed

Stukjes cement of spuitpleister in luchtkanalen. Ventilatiesystemen die te veel herrie maken. In geen elk nieuw huis is de installatie op orde. Dat blijkt uit twee nieuwe rapporten van staatssecretaris Atsma (milieu). De fabrikant, de bouwer en de installateur komen er mee weg.

< vervolg van pagina 1

“Natuurlijk doen deze rapporten onze producten geen goed. Maar het is niet zo dat er hierdoor minder apparaten worden verkocht. Een modern, energiezuinig huis kan niet zonder mechanische ventilatie”, reageert Kees de Schipper, branchemanager van de Vereniging Leveranciers van Luchttechnische Apparaten (VLA). Aan zijn leden, de fabrikanten van installaties, ligt het volgens hem absoluut niet. “Zij hoeven zich nergens voor te schamen. Dit is een probleem van de hele bouwkolom.”

De Schipper weigert de schuld in de schoenen van één partij te schuiven. “Het is het probleem van een meerkoppig monster.” De branchemanager van VLA hoopt op een nieuw convenant. Of toch op nieuwe regels. Dat er iets moet gebeuren, staat voor hem als een paal boven water. “Het is toch van de gekke dat we in Nederland niet in staat zijn een goed ventilatiesysteem in een woning op te leveren.” Hij beaamt dat de problemen al jaren spelen en dat de twee nieuwe lijvige rapporten van het RIVM en adviesbureau BBA weinig nieuwe inzichten opleveren. “De conclusies zijn vervelend, maar niet onverwacht”, aldus De Schipper.”

Met VLA zet hij in op bindende afspraken. Toch vermoedt De Schipper dat die er niet komen. Hoewel staatssecretaris Atsma van de twee onderzoekende partijen de aanbeveling krijgt extra eisen te stellen in het Bouwbesluit, bijvoorbeeld op het gebied van oververhitting, schrijft hij de Tweede Kamer dat hij in gesprek gaat met de bouw- en installatiesector.

Paulus Jansen van de SP heeft voor die ‘passieve aanpak’ geen goed woord over. “Dat getuigt van gebrek aan ideeën en daadkracht. Dit probleem speelt al jaren, maar de enige goede maatregel van de afgelopen tijd is dat een raam open moet kunnen.” Volgens hem mag je van Atsma in elk geval verwachten dat hij nieuwe systemen steekproefsgewijs gaat controleren. Afschaffen van mechanische ventilatiesystemen is volgens hem onnodig. “Dat hebben we ook nooit bepleit. Dat doen alleen dombo’s.”

Ook de bouwsector dient zich de problematiek ernstig aan te trekken, vult het Kamerlid aan. “Partijen in de bouw moeten verstand van zaken hebben op hun terrein. Is dat er niet dan leidt dat tot klote-installaties.”

Bouwend Nederland erkent dat bouwbedrijven ook moeten zorgen voor een goed eindproduct. “Maar, als er binnen één project verschillende opdrachten zijn verstrekt, dan moet je per opdracht bekijken wie waarvoor verantwoordelijk is”, nuanceert een woordvoerder. De brancheclub zit niet te wachten op nieuwe regels. “Wij denken wel dat architecten, installateurs en aannemers veel eerder met elkaar om tafel moeten.”

Uneto-VNI ziet als oplossing standaardoplevering en beproeving van ventilatiesystemen. Dat zou kunnen via wetgeving of via opname in de standaardvoorwaarden (UAV).

Het bedrijf zegt graag een bijdrage leveren in de discussie met partijen.

Reageer op dit artikel