nieuws

Meerderheid van Kamer achter meewegen energielabels in huur

bouwbreed

Het plan om energielabels in huurprijzen mee te wegen, lijkt na een zware sessie in de Tweede Kamer, toch door te gaan.

Het leek even helemaal de verkeerde kant op te gaan met de wet die twee jaar geleden al werd bedacht. De kritiek loog er gisteren in de Tweede Kamer niet om. PVV, SP en VVD hadden een aantal onoverkomelijke bezwaren. PVV’er Eric Lucassen kondigde al aan tegen de wet te stemmen, omdat het energielabel nog veel problemen oplevert, een bezwaarpunt waar VVD-parlementariër Betty de Boer zich bij aansloot. Ook de voorziene huurverlaging voor zo’n 100.000 woningen is voor haar een heet hangijzer. “Je breekt als overheid in op privaatrechtelijke overeenkomsten, Ik vind dat niet kunnen. Wat als de verhuurder de financiering niet rond krijgt? Dan zit ie wel met lagere huuropbrengsten.” Hoewel de bezwaren voor haar onoverkomelijk zijn, wil ze eerst nog met haar fractie overleggen of de VVD voor of tegen het voorstel zal stemmen.

Uiteindelijk lijkt de soep niet zo heet gegeten te worden. Een meerderheid in de Kamer steunt toch het voorstel. De bezwaren die de SP naar voren bracht, zijn door minister Donner overgenomen. Zo zal hij nog eens zijn licht laten schijnen op de effecten van de puntentelling bij relatief kleine woningen en nieuwbouwwoningen. Tweede Kamerlid Jacques Monasch (PvdA) heeft de discussie gisteren met ‘verbijstering’ gevolgd. “Het dossier wordt nu vervuild doordat iedereen z’n eigen hobbyproject uit een andere discussie meeneemt. Het zijn geen argumenten om het voorstel tegen te houden.”

Aedes zit met smart te wachten op de invoering van de wet. “We hebben er samen met toenmalig ministerie Wonen, Werken en Integratie (WWI) en de Woonbond aan gewerkt”, zegt de woordvoerder van corporatievertegenwoordiger Aedes. “We hopen dat de verandering per 1 juli dit jaar wordt ingevoerd. Corporaties investeren al jaren in energiebesparing van woningen, dan kunnen we eindelijk de investeringen die gedaan zijn terugverdienen.”

Ook voor de bouw is de wet belangrijk, benadrukte Monasch gisteren. “De bouw heeft het moeilijk. Deze wet kan de bouwmarkt in beweging brengen.” De nieuwe regels maken het makkelijker voor corporaties om te investeren in verbeteringen van de bestaande woningvoorraad.

Reageer op dit artikel