nieuws

Kabinet wil Eu ropese drempels verhogen

bouwbreed

Het kabinet wil hogere Europese drempelbedragen voor aanbestedingen. Ook wil het makkelijker kunnen praten met potentiële gegadigden. De gewenste hogere drempelbedragen zouden moeten gelden voor diensten en leveringen. Voor werken kunnen ze hetzelfde blijven, vindt het kabinet in reactie op het Groenboek Aanbesteden van de Europese Commissie. Reden is dat de kosten van Europese aanbestedingen […]

Het kabinet wil hogere Europese drempelbedragen voor aanbestedingen. Ook wil het makkelijker kunnen praten met potentiële gegadigden.

De gewenste hogere drempelbedragen zouden moeten gelden voor diensten en leveringen. Voor werken kunnen ze hetzelfde blijven, vindt het kabinet in reactie op het Groenboek Aanbesteden van de Europese Commissie.

Reden is dat de kosten van Europese aanbestedingen zowel voor de inkoper als de aanbieder hoog zijn. Te hoog, vindt het kabinet, voor contracten die net boven de drempel van 125.000 euro uitkomen.

Eenvoudiger, minder gedetailleerd en flexibeler moet de richtlijn daarnaast zeker worden. Nu ligt de nadruk vooral op de rechtmatigheid van aanbestedingen. Het gevolg is juridisering van het aanbestedingsproces. Sinds 2004/2005 is het aantal zaken over aanbestedingen verdubbeld. Daarbij behoeft niet het gehele Europese aanbestedingskader op de schop. Dat zou zonde zijn van de inmiddels opgebouwde kennis en ervaring met het fenomeen Europese aanbestedingen. Bovendien kost een totale herziening ook behoorlijk wat geld aan transitiekosten.

Het kabinet wil verder de toegang tot aanbestedingen voor het midden- en kleinbedrijf vergroten. Nu worden vaak onredelijke of te hoge eisen gesteld waardoor het mkb niet mee kan doen. De oplossing is het proportionaliteitsbeginsel prominenter in de aanbestedingsrichtlijn op te nemen.

“Dit mag evenwel niet leiden tot gedetailleerde Europese normen. Wat bij een specifieke aanbestedingsopdracht proportioneel kan worden beschouwd, is onlosmakelijk met de inhoud van de opdracht verbonden. Daarom is het van belang dat maatwerk mogelijk blijft, aldus Verhagen.

Het kabinet bepleit ook nog een verruiming van de mogelijkheid van de onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. Dit is relatief de goedkoopste methode van uitvragen. Daarnaast moet de concurrentiegerichte dialoog ruimer worden toegepast. En marktconsultatie moet een plek krijgen.

Reageer op dit artikel