nieuws

Invoering CO2 -ladder pakt goedkoop uit

bouwbreed

De CO2-ladder komt beschikbaar voor alle sectoren. Prins Willem Alexander draagt woensdag de succesvolle vinding van ProRail over aan een stichting. De kosten van invoering vielen de spoorbeheerder mee.

Het idee is dat alle opdrachtgevers, maar zeker Rijkswaterstaat en Rijksgebouwendienst, gebruik maken van de CO2-prestatieladder, die helpt de uitstoot van koolstofdioxide via een gunningsvoordeel omlaag te brengen. Bij ProRail werd de ladder binnen twee jaar gebruik al een standaard – zoals VCA en ISO – en hebben alle spooraannemers de hoogste trede bereikt. De verwachting is dat dit effect nu veel breder zal optreden, te beginnen bij de hele bouwsector. Maar ook bij vervoer en ict kan de uitstoot veel lager.

De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen, die de CO2-ladder overneemt, waarborgt een certificaat en een meetsysteem dat voor verschillende sectoren apart kan worden uitgewerkt: “Betonjongens verzinnen iets anders dan wegenbouwers en baggeraars werken totaal verschillend van de ict-sector”, licht grondlegger Ger van der Wal van ProRail de grote stap toe. Het blijft de bedoeling via een fictief hogere inschrijfprijs gunningsvoordeel te geven aan bedrijven die zichtbaar werk maken van milieubewust inzicht. Maatschappelijke organisaties en universiteiten zullen erop toezien in welke richting de CO2-ladder zich verder moet ontwikkelen.

Nieuw met de komst van versie 2.0 is dat marktpartijen ook een trede kunnen innemen voor één specifiek project. Dat was nodig om buitenlandse partijen niet op achterstand te zetten bij een gunningsvoordeel dat veel Nederlandse bouwers al hebben.

De kosten van invoering vielen mee. Een gunningsvoordeel van 10 procent drijft de inschrijfprijzen niet met 10 procent op.

Van der Wal had een schatting van 0,3 procent gemaakt op basis van 1500 aanbestedingen. Dat bleek na een half jaar te kloppen, maar momenteel bedragen meerkosten niet meer dan 0,1 procent. “Marktpartijen moeten ook veel investeren om uitstoot te verminderen.”

Bovendien blijkt de ladder een goed middel om ‘open source’ innovaties te bevorderen: Zo liet Volker Rail een TU student eens kijken naar het gebruik van Ballast Afwerk Machines (BAM). De resultaten zijn gedeeld met alle betrokken partijen. De bovenbouwmachines blijken op een lager toerental optimaal te presteren: “Daarmee bespaar je jaarlijks 150.000 euro aan dieselkosten en gaat de uitstoot omlaag. “Laaghangend fruit”, noemt Van der Wal dat. “Iedereen profiteert ervan.”

Reageer op dit artikel