nieuws

Commentaar / Watersector

bouwbreed

Dat de Nederlandse watersector toonaangevend blijft in de wereld, is niet vanzelfsprekend. Zeker niet nu de ‘ontwikkelde’ wereld snel in omvang groeit. Opkomende landen als India, China en Brazilië worden geduchte concurrenten.

Jongeren staan er vaak in de rij voor ingenieursstudies, heel anders dan in Nederland. Opvallend temeer dat de sector toch al jaren achtereen forse omzetgroei boekt. Sinds 2004 meer dan 50 procent. Ook toen de economische crisis inzette, ging de groei door.

Water verenigt uiteenlopende deelsectoren. Van spelers in drink-, landbouw- en industriewater tot afvalwaterzuivering, baggeraars en architecten- en ingenieursbureaus. Brede samenwerking blijkt dé formule voor succes. Kennisontwikkeling, gestimuleerd door de overheid, uitgevoerd door onderzoeksinstellingen en neergeslagen in bedrijven, leidt aansprekende producten.

De overheid zorgt voor een markt voor innovaties. Ze stelt hoge eisen aan zaken als waterkwaliteit en laat vernieuwende projecten uitvoeren. Activiteiten in het kader ontwikkelingssamenwerking stimuleren ook de kennisvorming en vestigen een reputatie in de ontvangende landen.

Economische, klimatologische en demografische ontwikkelingen staan garant voor verdere groei van de markt. Alleen al de welvaartsgroei vergroot de behoefte kwalitatief en kwantitatief, tegen een achtergrond van groeiende schaarste.

De baggersector is aan zet voor noodzakelijke waterwerken rond de groeiende stedelijke agglomeraties en havenontwikkeling. De (drink)watertechnologie is goed genoeg om leidingwater te halen uit vervuilde benedenlopen van rivieren die in smaak en zuiverheid concurreert met het beste bronwater. De afvalwaterzuivering loopt voorop met verwijdering van uiteenlopende vervuilende bestanddelen, vaak tevens schaarse grondstoffen.

Mondiaal is Nederland een kleine speler in onderzoek en ontwikkeling. De keus van minister Verhagen (economische zaken) om te focussen op water, naast een aantal andere topsectoren, is onontkoombaar.

Reageer op dit artikel