nieuws

Afkeuring op aanpak krimp provincies

bouwbreed

De provincies waar sprake is van krimp pakken hun regierol onvoldoende op. Dat schrijft de Nijmeegse hoogleraar Tonny Nijmeijer in het Tijdschrift voor Bouwrecht. De hoogleraar omgevingsrecht constateert dat de erkende krimpprovincies Groningen, Limburg en Zeeland te weinig doen met de ruimtelijke verordening in hun pogingen de gevolgen van een krimpende bevolking op te vangen. […]

De provincies waar sprake is van krimp pakken hun regierol onvoldoende op. Dat schrijft de Nijmeegse hoogleraar Tonny Nijmeijer in het Tijdschrift voor Bouwrecht.

De hoogleraar omgevingsrecht constateert dat de erkende krimpprovincies Groningen, Limburg en Zeeland te weinig doen met de ruimtelijke verordening in hun pogingen de gevolgen van een krimpende bevolking op te vangen. Natuurlijk is sloop een oplossing, maar daar kleven behoorlijk wat haken en ogen aan.

Het ligt volgens hem meer voor de hand dat een gemeente in een krimpgebied waar nu al leegstand optreedt, het aantal woningen niet uitbreidt. Des te opvallender vindt hij het dat provincies desondanks ook in die gebieden uitbreiding van de woningvoorraad toestaat. De besturen van Groningen en Zeeland hebben een ruimtelijke verordening opgesteld, bij uitstek het instrument waarmee provincies hun regierol op dit gebied kunnen waarmaken.

In Groningen dwingt de verordening gemeenten in krimpgebieden om in de bestemmingsplanregels de in het plan toegelaten nieuwbouw van woningen te becijferen. De uitbreidingsruimte per gemeente vermeldt de provincie in een bijlage. Die bijlage maakt geen deel uit van de verordening zelf.

Uitbreiden

“Wat blijkt, ook gemeenten in krimpgebieden krijgen vooralsnog de mogelijkheid het aantal woningen uit te breiden”, aldus Nij­meijer. In beginsel gelden die afspraken tot 2019. In het regioverband Groningen-Assen moeten overigens nog afspraken worden gemaakt met het oog op de krimp.

In de Zeeuwse verordening staat niet meer dan dat nieuwe woningen zoveel mogelijk in bestaand bebouwd gebied moeten komen. Aantallen worden niet genoemd.

In Limburg bestaat geen verordening. Het beleid loopt hier voor een groot deel via bestuurlijke afspraken. “De afdwingbaarheid van bestuurlijke afspraken is naar mijn idee onvoldoende om in een adequate provinciale regie in krimpgebieden te voorzien”, is een van de bezwaren van Nijmeijer.

Onvoldoende

Zijn conclusie is dan ook dat krimpprovincies onvoldoende gebruik maken van de instrumenten in de Wet ruimtelijke ordening, al was het maar omdat uitbreiding van de woningvoorraad nog steeds kan. “De door minister Donner (wonen) bepleite provinciale regierol komt op dat punt dan ook nog niet uit de verf”, aldus de hoogleraar.

Reageer op dit artikel