nieuws

‘Zakendoen in Nigeria niet eenvoudig, maar het bruist wel’

bouwbreed

Lagos, gezien als een van de snelst groeiende steden in de wereld, knapt uit haar jas. De hoofdprojectontwikkelaar is erg gesteld op de Nederlandse waterbouwexpertise van de ingenieursbureaus. ‘‘Er valt hier enorm geld te verdienen.’’ Een stad zo groot als Utrecht wordt op een opgespoten eiland in de Atlantische Oceaan aangelegd. Negentig miljoen kuub zand […]

Lagos, gezien als een van de snelst groeiende steden in de wereld, knapt uit haar jas. De hoofdprojectontwikkelaar is erg gesteld op de Nederlandse waterbouwexpertise van de ingenieursbureaus. ‘‘Er valt hier enorm geld te verdienen.’’

Een stad zo groot als Utrecht wordt op een opgespoten eiland in de Atlantische Oceaan aangelegd. Negentig miljoen kuub zand wordt met behulp van een sleephopper in het landwinningsbied gepompt. Om de nieuwe kust te beschermen wordt momenteel een 8 kilometer lange zeewering opgeworpen. Vervolgens zal 6 miljoen vierkante meter grond te koop worden aangeboden aan projectontwikkelaars om Eko Atlantic City te realiseren. Naar verwachting gaat een kwart miljoen mensen in het nieuwe stadsdeel van Lagos wonen. Nog meer indrukwekkende cijfers: 100 kilometer nieuwe weg, 15 kilometer binnenwater en 1500 percelen.

Royal Haskoning is al sinds de ontwikkeling van dit grootschalige project betrokken bij het ontwerp van de landaanwinning, het ontwerp en constructie van de zeeverdediging, een MER-rapportage en initiële studies voor de waterhuishouding en infrastructuur. Dirk Heijboer, directeur van Haskoning Engineering Consultants Nigeria (een dochter van Royal Haskoning), is al gedurende vijf jaar actief in Nigeria, het Afrikaanse land aan zee voor wie grote economische voorspoed wordt voorspeld. Lagos, gezien als een van de snelst groeiende steden in de wereld, knapt uit haar jas en is dringend op zoek naar fysieke uitbreidingsruimte. Hiervoor is geschikte bouwgrond nodig, een schaars goed in Lagos.

Sinds de bouw van de zeepieren van de haven van Lagos in 1908, heeft de kustlijn aan de loefzijde van de haven zich bijna 2 kilometer teruggetrokken. Om deze aanhoudende erosie te bestrijden, is een permanente zeewering nodig om het huidige business district Victoria Island te beschermen. Uit deze combinatie van noden is Eko Atlantic City tot stand gekomen, waarbij de “originele” kustlijn in ere wordt hersteld.

Zakelijke mores

Heijboer doet zijn relaas in een AC-restaurant ergens midden in het land. Even weg uit de bruisende hectiek van Nigeria. Genietend van enkele bakken cappuccino en een typisch Hollands uitsmijtertje verhalen hij en projectleider coastal-engineering Claartje Hoyng smakelijk over de zakelijke mores in Nigeria. “In het Nigeriaanse bedrijfsleven krijg je te maken met praktijken die het niet eenvoudig maken om op de gebruikelijke Hollandse wijze zaken te doen”, vertelt Heijboer. “Met name bij overheden en overheidsinstanties is het niet altijd helder waar men het meest belang aan hecht: een goed uitgevoerd en duurzaam project of hun eigen private levensstandaard en portemonnee. Ambtenaren en lobbyisten proberen overal zich mee te bemoeien en slaan direct of indirect een slaatje uit alles door adviezen te geven of administratieve voortgang te vertragen. Uiteindelijk draait alles om geld. Daarom richten wij ons meer en meer op de private sector, waarmee je vrijwel net zo straight ingenieursdiensten kan leveren als in Nederland.”

Heijboer en Hoyng vinden het leven in Nigeria bruisend en boeiend. “De mensen zijn hier erg vrolijk, spontaan, enthousiast en intelligent. En het bedrijfsleven is daadkrachtig. Veel bouwprojecten in Nigeria worden vlot van de grond getrokken. Een projectontwikkelaar kan zich hier prima uitleven, mits hij rekening houdt met de typisch Nigeriaanse risico’s op het gebied van politiek, administratief trage processen en cash-flow. Om die zaken goed onder controle te houden heeft hij absoluut een betrouwbare Nigeriaanse partner nodig”.

Ondanks de economische potentie in Nigeria, blijken verscheidene bedrijven er geen voet aan grond te krijgen. Ze zien het rendement en starten enthousiast, maar falen vanwege onbetrouwbare Nigeriaanse zakenpartners of klanten. “Ze missen vaak de langere adem die nodig is om zaken administratief en financieel rond te krijgen”, meent Heijboer.

Eng

Nederlandse aannemers in de bouw zijn nog niet warm gedraaid voor dit Nigeriaanse megaproject, waarbij tot nu vooral de waterbouw een belangrijke betekenis heeft gespeeld. Met name CNN heeft al behoorlijk wat aandacht aan dit project geschonken; in Nederland is het echter nog vrijwel onbekend.

“Bedrijven vinden Nigeria ‘eng’; in de media wordt Nigeria behoorlijk eenzijdig belicht”, zeggen Heijboer en Hoyng. “Bedrijven denken dat ze geen mensen voor langere tijd naar Nigeria kunnen krijgen omdat het er levensgevaarlijk zou zijn vanwege berovingen en religieuze rellen. Dit is een foute voorstelling van de situatie, het land ontwikkelt zich rap ten goede en het is er de laatste jaren prima toeven. Natuurlijk zijn er do’s en don’ts, maar die zijn er s’ avonds in elke stad met miljoenen inwoners. Laat helder zijn: er zijn gebieden in Nigeria waar expats nog niet veilig kunnen komen, maar dat geldt zeker niet voor Lagos.”

Hoyng denkt dat hier dan ook een kans ligt voor de Nederlandse markt. De hoofdprojectontwikkelaar is erg gesteld op de Nederlandse waterbouwexpertise van de ingenieursbureaus. Baggeraar Van Oord heeft voor het Belgische Dredging International een grote sleephopper geleverd voor het opspuiten van het zand. Verder wordt de bouw van de zeewering geleid door een oer-Nederlandse waterbouwexpert, Stef Stevense. Nu de zandvlakte daadwerkelijk wordt ingevuld met infrastructuur en bebouwing, komt er ruimte voor tientallen projectontwikkelaars en bouwaannemers.

Wie actief wil bijdragen in de fysieke ontwikkeling van Eko Atlantic City moet volgens Heijboer, naast enthousiast personeel, zelf zorgen voor financiering en bouwmaterieel. De hoofdprojectontwikkelaar ziet bij voorkeur consortia met een belegger, bouwkundig ontwikkelaar en architect komen. “De goedkoopste van de in totaal 1500 percelen kosten 800 dollar per vierkante meter, oplopend tot 1500 dollar per vierkante meter. De projectontwikkelaar heeft ons al gepolst of er Nederlandse gegadigden zijn.”

Dirk Heijboer benadrukt de kansen voor de Nederlandse markt. “Er valt hier enorm geld te verdienen. In Eko Atlantic City komen de hogere inkomensgroepen wonen en werken. Twintig procent van de grond is al verkocht, terwijl er nog geen grond bouwrijp is gemaakt. Dat gaat de komende maanden beginnen.”

Skyline

De projectontwikkelaar wil langs de kust een nieuwe Afrikaanse skyline creëren met veel kantoor- en woontorens en hotelketens met betonnen draagconstructies. Een belangrijk deel van de stad wordt spoedig als een groot financieel centrum ontwikkeld met wolkenkrabbers. Naast het bouwkundig deel valt er civieltechnisch ook veel werk te verzetten. Er komen brede groene zones met waterpartijen langs de avenues en boulevards. Op een speciaal opgespoten deel verrijst een elektriciteitscentrale die groene stroom opwekt en een waterbeheerinstallatie die afvalwater zuivert, irrigeert en de bevolking van drinkwater voorziet.

Bijna een kwart van de zeewering is nu voltooid. Het werk trekt gelijkertijd op met het opspuiten van het eiland. “De eerste funderingspalen zullen spoedig in de grond van Eko Atlantic City worden geslagen. In rap tempo verwacht hij de opkomst van een nieuwe sky-line langs de kust van Lagos. Het lijkt me prachtig als daar ook een Nederlands tintje aan zit”, hoopt Heijboer. n

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels