nieuws

Provincies in oosten pakken stagnatie woningbouw aan

bouwbreed Premium

De provincies Gelderland en Overijssel trekken samen met de Regieraad Bouw Oost-Nederland gestagneerde bouwprojecten weer vlot. Daartoe hebben zij een meldpunt ingericht.

Het gaat om gestagneerde projecten die meestal slechts een klein duwtje in de rug nodig hebben om daadwerkelijk gerealiseerd te worden. Reden is dat de gedeputeerden Theo Peters (Gelderland) en Theo Rietkerk (Overijssel, tevens voorzitter van de Regieraad) regelmatig signalen krijgen over projecten die om een of andere reden niet tot uitvoering komen.

Dat geldt ook voor projecten waarbij de randvoorwaarden als valide financiële onderbouwing in orde zijn.

Opvallend is verder dat het soms om grote projecten gaat maar veel vaker om kleinere. Beide gedeputeerden vinden dat ongewenst in een tijd waarin de bouw het moeilijk heeft en behoud van werkgelegenheid in de sector hoog in het vaandel staat. Daarom vinden ze dat deze projecten in kaart moeten worden gebracht en een slagvaardige, niet bureaucratische en snelle aanpak nodig is.

Hoe die aanpak eruitziet, hangt af van de reden van stagnatie.

Het meldpunt, dat is ingericht bij de Regieraad Bouw Oost-Nederland, is erop gericht om deze vaak onzichtbare projecten in beeld te krijgen. Met name midden- en kleinbedrijven – die last hebben van stagnatie – orden opgeroepen meldingen te doen.

Reageer op dit artikel