nieuws

Opbrengst tolwegen in heel België naar wegenaanleg en -onderhoud

bouwbreed Premium

De gewestregeringen van Vlaanderen, Wallonië en Brussel hebben een akkoord gesloten over de invoering van een kilometerheffing voor vrachtwagens vanaf 3,5 ton vanaf 2013. De kilometerheffing vervangt het huidige Eurovignet.

Voor lichtere vrachtwagens komt er een wegenvignet en op een latere datum is dat ook het geval voor personenwagens. De opbrengst van de verschillende tolheffingen gaat in alle drie gewesten integraal naar wegenaanleg en wegenonderhoud, zo verklaarde de Waalse minister van verkeer, André Antoine. Hij wees erop dat het wegenonderhoud in alledrie Belgische gewesten gedurende twintig jaar of langer bij gebrek aan geld en/of politieke wil zodanig is verwaarloosd dat de wegen er op tal van plaatsen slecht tot zeer slecht en zelfs gevaarlijk bij liggen. De afgelopen twee strenge winters hebben de toestand van de wegen overal nog eens extra verslechterd, aldus de de Waalse minister. Dit laatste wordt bevestigd door het Agentschat Wegen en Verkeer in Vlaanderen. Dit meldde gisteren dat de Vaamse overheid in 2010 maar liefst 1872 schadeclaims heeft ontvangen van weggebruikers die schade hebben opgelopen door de slechte toestand van de wegen. Dat zijn ruim duizend schadeclaims meer dan in 2009.

Vlaanderen krijgt 52 procent van de totale tolheffingen, Wallonië 38 procent en Brussel 10 procent. De Vlaamse minister van mobiliteit, Hilde Crevits, wilde de tolheffingen op alle wegen, maar kon dat plan niet doordrijven. De tol zal nu enkel op de snelwegen en ringwegen rond de steden worden geheven.

Buitenlandse vracht- en personenwagens worden onderworpen aan een soort gebruiksrecht om op de Belgische wegen te mogen rijden. Hoe hoog de verschillende tolheffingen zullen zijn, moet nog worden uitgemaakt.

Reageer op dit artikel