nieuws

kopkop

bouwbreed

aanhef

De Stichting Passief Bouwen zit dichter bij het standpunt van de Lenteakkoord partners dan ze misschien vermoedt. De Lenteakkoord partijen pleiten niet zo zeer voor het invoeren en verplicht instellen van een energielabel voor nieuwbouw en bestaande bouw. Deze labels zijn namelijk opgelegd door de Europese Unie en moeten als een voldongen feit worden beschouwd. Waar de Lenteakkoord partijen wel op aan sturen, gegeven het feit dat er ook een energielabel voor nieuwbouw moet komen, is via een praktische oplossing op korte termijn snel een energielabel voor nieuwbouw te hebben.

De energiezuinigheid van nieuwbouw moet goed vergeleken kunnen worden met een energielabel wat in de bestaande bouw verstrekt wordt. Daarbij moet gerealiseerd worden dat een standaard nieuwbouwwoning die in 2011 wordt opgeleverd alweer heel wat energiezuiniger is dan een woning uit bijvoorbeeld 2002, laat staan vergeleken met woningen uit de perioden daarvoor. Het is belangrijk dat de consument op een snelle en objectieve manier kan zien hoe energiezuinig zijn huis is. Nu is de praktijk dat alle woningen die de laatste tien jaar zijn opgeleverd worden beschouwd als even energiezuinig. En als er een label moet worden toegekend, kan het zelfs zo uitpakken dat een nieuwe woning een B-label krijgt, omdat de voorzieningen in een nieuwe woning niet altijd meegenomen kunnen worden in de labelsystematiek. De energiezuinigheid van nieuwbouw ten opzichte van bestaande bouw moet helder voor het voetlicht worden gebracht. Dat er ondertussen nog heel kritisch gekeken zal moeten worden naar (de opvolger van de EPN) de EPG, zijn wij het hartroerend met de Stichting Passief Bouwen eens.

Reageer op dit artikel