nieuws

Dialoog voorkomt juridisering

bouwbreed Premium

Volgens Walter Hoff kampen alle opdrachtgevers in de bouw met hetzelfde probleem. Hoe zorgen we er- voor dat de samenwerking ook na opdrachtverstrekking van goede kwaliteit blijft? Op bouwprojecten, tijdens de betondag, bij branchebijeenkomsten van NLingenieurs, het maakt niet uit waar je komt, overal gaat het over aanbestedingen, criteria, nieuwe contractvormen en andere mogelijkheden om […]

Volgens Walter Hoff kampen alle opdrachtgevers in de bouw met hetzelfde probleem. Hoe zorgen we er- voor dat de samenwerking ook na opdrachtverstrekking van goede kwaliteit blijft?

Op bouwprojecten, tijdens de betondag, bij branchebijeenkomsten van NLingenieurs, het maakt niet uit waar je komt, overal gaat het over aanbestedingen, criteria, nieuwe contractvormen en andere mogelijkheden om bouwprojecten gegund te krijgen. Opdrachtgevers als Rijkswaterstaat, projectontwikkelaars, Rijksgebouwendienst, ProRail, gemeenten, investeerders en ook grote aannemers weten het. Na het zetten van de handtekening begint het gesteggel. Of het gaat om het vinden van mazen in het bestek, nieuwe wetgeving of verkeerde interpretaties, het draait al snel uit op het zetten van het ‘mes op tafel’. Het gevolg zijn irritaties, frustraties en een slechte werkrelatie. Iedereen kan daarbij bedenken dat dit een slechte basis is om samen een bouwproject te realiseren. Al snel is zichtbaar dat juridische gevechten uitmonden in een kater. Maar hoe kunnen partijen dit nou voorkomen vragen zij zich af. Nog meer technische regels vooraf? Het gaat toch om de mensen met wie je iets bouwt.

Voorbode

Aannames, verwachtingen en emoties spelen overal én altijd een grote rol en zijn vaak een voorbode van gedrag. Met dit gegeven in het achterhoofd hebben wij onderzocht hoe je die aannames, verwachtingen en emoties kunt meten bij de belangrijkste belanghebbenden (opdrachtgever, directievoerder, architect, constructeur, werkvoorbereider etc.), zodat je hier vroegtijdig op kunt inspelen. Periodieke Stakeholders Analyse (PSA) was geboren. De grootste bouwer van Nederland zag het belang hiervan in. Doel van PSA is het vergroten van inzicht in de ontwikkeling van aannames, verwachtingen en emoties bij stakeholders om daarmee vroeg te kunnen bijsturen in projecten. PSA is zowel met interne als in combinatie met externe stakeholders te gebruiken en zowel in projecten als binnen en tussen de afdelingen van bedrijven of bedrijfsonderdelen.

We meten maandelijks anoniem op basis van een vooraf met de projectleider of met stakeholders vastgestelde vragenlijst of key issues voor het project. Zoals iedere bouwer weet is dit voor ieder bouwproject anders, omdat juist de mensen de grootste beïnvloeder van het resultaat zijn. Daarbij is het van groot belang dat er geen extra werkzaamheden voor de projectleiders komen. PSA wordt daarom door ons uitgevoerd. De resultaten rapporteren we aan de betrokken projectleiders én bespreken we met alle andere stakeholders, zodat er bewustzijn, draagvlak en urgentie ontstaat voor oplossingen en verbeteringen in het proces. Uiteraard is PSA geen wondermiddel. Het belangrijkste is de wil om mee te werken en maandelijks tijd vrij te maken voor het telefonisch interview waarin persoonlijke verwachtingen en behoeften worden gemeten. Dit doen we met adviseurs die kennis van en ervaring hebben met bouwprojecten. Hiermee kunnen we vroegtijdig anticiperen op sentimenten die goede samenwerking in de weg staan. Door het terug te koppelen in overleg wordt als het ware de angel uit de irritatie gehaald. In de praktijk blijkt dat PSA leidt tot een voelbare verbetering in relaties tussen betrokkenen, waarmee een hechte(re) samenwerking ontstaat. Dit komt doordat er begrip kan ontstaan voor standpunten en belangen. Dit begrip leidt ertoe dat mensen van verschillende partijen elkaar dan ook meer gunnen, waardoor meer efficiënte processen en lagere kosten ontstaan. Kortom een garantie voor een goede samenwerking.

Effect

We beseffen dat we nog veel marktpartijen moeten overtuigen van het effect van PSA, juist omdat het geen vanzelfsprekend concreet rendement oplevert volgens de huidige denkwijze. Zoals al in het tv- programma ‘Nieuwe leiders gezocht’ter sprake kwam, beseffen moderne leiders dat juist de menskant verbeterd moet worden, waaraan dit PSA instrument bijdraagt. En juist de mens en niet de aandeelhouder wordt in de komende jaren de belangrijkste speler. De sleutel om in de 21ste eeuw nog mooie projecten met grote rendementen te kunnen maken.

Organisatieadviseur Bureau de Bont

www.bureaudebont.nl

Reageer op dit artikel