nieuws

Brussel gaat regels verder aanscherpen

bouwbreed

De Europese Commissie wil meer opdrachten voor het mkb, meer grensoverschrijdende projecten en minder vriendjespolitiek en belangenconflicten. Met deze doelstellingen in gedachten moderniseert Brussel de aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten.

In een zogenoemd Groenboek formuleert de Europese Commissie 114 vragen waarop iedereen tot half april kan reageren. De verwachting is dat koepels als VNG, IPO en Unie van Waterschappen in elk geval met suggesties komen. In juni volgt een conferentie over de standpunten die in combinatie met een evaluatie van de huidige regels moeten leiden tot aanscherping van de Europese aanbestedingsregels.

De woordvoerder van Economische Zaken verwacht dat de daadwerkelijke aanpassing nog zo lang op zich zal laten wachten dat voor de geplande revisie van de Nederlandse aanbestedingswet geen enkel gevolg is te verwachten.

De EU is van plan de aanbestedingsregels (2004/18/EG en 2004/17/EG) na ruim zeven jaar te moderniseren. Op verzoek van diverse lidstaten worden aanpassingen overwogen. Idee is soepele en gebruiksvriendelijke regels te maken, waarmee transparante en concurrerende contracten zijn te sluiten. Vereenvoudiging van de voorschriften staat op gespannen voet met garanties op het gebied van transparantie en non-discriminatie onder de inschrijvers. Tegelijkertijd wil de commissie voorkomen dat vriendjespolitiek, corruptie en belangenconflicten ruimte krijgen.

Toch leeft een brede wens de Europese aanbestedingen beter toegankelijk te maken voor kleinere ondernemingen die minder administratieve rompslomp meebrengen. Ook de toegankelijkheid van projecten over de grens moet beter, want nu blijven deze relatief vaak beperkt tot inschrijvers uit de opdrachtgevende lidstaat. De regelgevers zoeken ook naar een goede formulering voor de voorwaarden waaronder overheidsinstanties onderling vrijstelling krijgen van het doorlopen van de procedure. Brussel overweegt ook minimum eisen aan milieunormen op te nemen en een percentage van het budget te reserveren voor innoverende goederen en diensten.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels