nieuws

AchtergrondStandaardbestek straks ook voor monumenten

bouwbreed

Monumenteneigenaren krijgen straks voor onderhoud en restauratie alleen nog subsidie en een vergunning als ze verwijzen naar bepaalde kwaliteitsrichtlijnen. Een samenhangend stelsel van kwaliteitseisen moet de restauratiebranche helpen en monumenten beschermen.

Met de modernisering van de Monumentenwet grijpt de rijksoverheid haar kans om meer lijn te brengen in kwaliteitseisen voor de restauratiebranche. “Vroeger stond de gemeenteambtenaar naast de restaurator op de steiger, maar daar is nu geen capaciteit meer voor. We laten het nu veel meer over aan de markt. De monumentenzorg raakt steeds meer gedecentraliseerd en meer gedereguleerd. Dat betekent dat we op een andere manier de kwaliteit van restauraties moeten waarborgen”, legt Michiel van Hunen, projectleider restauratiekwaliteit bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, uit. De eisen die er zijn, zijn soms tegenstrijdig, of te star. Dat leidt tot verwarring en onbegrip, volgens Van Hunen. Het is specialistisch werk, dat moeilijk te vatten is in bondige eisen. Gevolg is dat de eisen niet worden gevolgd, terwijl men het wel eens is met het doel ervan, legt hij uit.

Concurrentie

Een ander probleem is dat door teruglopend werkaanbod in de nieuwbouw de restauratiebranche meer concurrentie krijgt van bedrijven die niet specifiek voor restauratiewerk zijn toegerust. “Dat gaat ten koste van de kwaliteit van het werk.” Van Hunen wijst daarom op het belang van eenduidige kwaliteitsnormen voor restauratiebestekken. “Eigenaren van monumenten hebben slechts zelden te maken met omvangrijke restauratieprojecten, waardoor ze weinig ervaring hebben met opdrachtformulering. Bestekken zijn nu vaak niet waterdicht waardoor bedrijven met verschillende kwaliteitsniveaus kunnen inschrijven. Vervolgens wordt veelal gegund op de laagste prijs, daarmee zadelt de opdrachtgever zichzelf op met slechte kwaliteit van werk.” Standaardbestekken voor monumenten moeten dat in de toekomst voorkomen. De branche wil aan de hand van de nieuwe kwaliteitsnormen de gestandaardiseerde besteksystematiek STABU voor monumenten ontwikkelen. Ook zoekt een werkgroep momenteel uit welke delen van het bouwbesluit van toepassing kunnen zijn op monumenten.

Momenteel ontbreekt nog een overzicht van de normen. “Sommige disciplines hebben al wel een uitvoeringsrichtlijn, met een specifieke bijlage voor historische gebouwen, bijvoorbeeld de vereniging voor leidekkers, andere branches weer niet.” Ook hebben sommige disciplines een erkenningstelsel. “Het is echter moeilijk om aan te besteden op basis van een erkenning. Je kunt echter wel van een marktpartij vragen dat ze werken volgens een bepaalde norm. We zijn daarom nu bezig die normen en erkenningsstelsels uit elkaar te halen.”

Richtlijnen

De verschillende disciplines binnen de restauratiebranche steken de neuzen bij elkaar om te komen tot de nieuwe kwaliteitsnormen. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed is als coördinator betrokken. Van Hunen hoopt eind 2011 een set richtlijnen en kwaliteitseisen te hebben. De normen moeten een voorwaarde worden voor subsidies of vergunningen. Op termijn moet uit de normen per restauratiediscipline een erkenningsregeling voortvloeien, maar een certificeringsplicht zal er niet komen. “Dat kunnen de vakdisciplines zelf beslissen.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels