nieuws

wetenschapMeer door minder

bouwbreed

De afgelopen veertig jaar kenmerken zich door voortdurende groei waarbij de slogan ‘stilstand is achteruitgang’ algemeen geaccepteerd was. In onze westerse wereld wordt door agressieve reclamevoering het consumptiegedrag beïnvloed.

Door voortdurend nieuwe producten op de markt te brengen, worden mensen ‘gedwongen’ en verleid om te blijven kopen en vernieuwen, los van de vraag of de consument zelf wel echt die behoefte heeft.

In de bouw lijkt de uitdaging te liggen in het realiseren van het onmogelijke op iedere plek van de wereld, ongeacht de wenselijkheid van de (gewone) mens. Transparante, glazen gebouwen worden gerealiseerd op de warmste plekken op de aarde en worden gekoeld ten koste van veel energie en geld.

Al enige tijd is de crisis economisch en op energiegebied toegeslagen. Het lijkt nu alsof we stilstaan. Overal wordt zeer veel bezuinigd, zonder een gezond nieuw wereldbeeld. Bezuinigingen zijn oké maar de uitgaven en investeringen die gedaan worden, dienen bij te dragen aan een nieuw beeld van de wereld die meer inhoud en betekenis heeft en die leidt tot meer door minder.

Sinds een jaar ben ik als hoogleraar aangesteld bij de vakgroep Architectural Design & Engineering aan de Faculteit Bouwkunde van de TU Eindhoven en begeleid studenten naar hun afstuderen. Deze studenten hebben niet de bagage van de laatste 40-50 jaar. Het valt me op dat ze in hun aanpak van onderzoek en ontwerp heel elementair bezig zijn. Op zoek naar de bronnen van het vak, waarbij zij de werking van licht, ruimte, textuur en materiaal onderzoeken om van daaruit tot een ontwerpvisie te komen. Ook het onderzoek naar energiearm ontwerpen, hergebruik en het gebruik van natuurlijke materialen nemen ze als een gegeven mee. Ze onderzoeken en zijn doordrongen van de eindigheid van de materialen van onze aarde en willen energiearm, liefst energieloos ontwerpen. Voor de nieuwe generatie studenten is dit het vertrekpunt en niet zoals bij de gevestigde orde een nieuw inzicht.

De huidige crisis biedt kansen voor de komende periode. De uitdaging voor ons en onze studenten is om niet alleen te dromen van een mooie leefbare wereld in balans met de natuur maar deze gewoon te maken!

Hoogleraar vakgroep Architectural Design & Engineering TU Eindhoven en partner Jeanne Dekkers Architectuur

Reageer op dit artikel