nieuws

Provincie Zuid-Holland stelt gebiedsprofielen op

bouwbreed

De ruimtelijke kwaliteiten van verschillende delen van Zuid-Holland worden in kaart gebracht.

Hiertoe worden gebiedsprofielen opgesteld. Gedeputeerde Staten van
Zuid-Holland hebben dit besloten. In de profielen wordt onder meer opgenomen
welke ambities de provincie heeft met het gebied, wat de kenmerken ervan zijn en
welke ontwikkelingen er spelen. Tussen 2011 en 2014 worden 17 gebiedsprofielen
opgesteld.

Reageer op dit artikel